close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 28 oktober 2021
dinsdag, 10 november 2009 14:20
Inhoudsopgave
Verdeeld Koninkrijk
Koningen van het verdeelde koninkrijk
Assur
profeten
Alle pagina's

Profeten

Zijn grootste wereldlijke macht bereikt Israël onder de dynastie van de Omriden. In deze dagen treden de profeten Elia (‘Jahweh is God’) en Elisa (‘mijn God redt’) op. De ondergang van Tienstammenrijk was aangekondigd door de profeten Hosea en Amos. Dan is alleen Juda nog over. Waarschijnlijk wordt het voorlopig gespaard omdat het in de bergen ligt, afzijdig van de grote strategische via maris.

Hosea's bediening begon in het laatste decennium van de regering van Jerobeam II (ca.760 vChr.) en duurde tientallen jaren (1:1). Hij groeide op tijdens Israëls hoogtijdagen, maar profeteerde en was getuige van haar neergang en vernietiging. Onder Tiglathpileser rukten de Assyriërs op naar het Westen en een tijd lang betaalde het Noordelijke koninkrijk een zware schatting om een aanval te voorkomen. Pekah maakte zich meester van de troon als kampioen van de anti-Assyrische lobby. Hij werd vermoord en vervangen door Hosea, die als vazal van Assur begon maar rebelleerde. Dat betekende het einde.

Hosea's huwelijk en gezin werden de basis voor zijn boodschappen aan zijn volk. God droeg hem op te trouwen met een ontrouwe vrouw, die model stond voor Israëls ontrouw aan God. Na hun scheiding moest hij deze verachte vrouw in liefde terugnemen zoals God zich zou ontfermen over zijn volk. De namen van de kinderen voorspelden onheil voor het Noordelijke koninkrijk: ‘Jizreëel’ wees terug naar de uitroeiing van de Omriden in hun residentie, en wees vooruit naar het naderende oordeel in de vallei van Jizreëel. ‘Lo-ruhamah’ (niet ontfermde) en ‘Lo-ammi’ (niet mijn volk) betekenden dat God niet langer zijn toorn tegen zijn zondige volk zou inhouden; ze zouden niet langer zijn verbondsvolk zijn. Hosea profeteerde van oordeel maar ook van herstel van een herenigd volk als `zonen van de levende God’.

Joël trad op in Juda. De datering van zijn activiteit is onbekend. Hij profeteert naar aanleiding van een zware sprinkhanenplaag. Dat is nog maar een schaduw van de grote Dag van de Heer.

Amos predikte kort in de laatste jaren van Jerobeam II. Hij was afkomstig uit Tekoa (Z. van Bethlehem), waar hij boer en herder was. Hij was door God geroepen en naar het officiële heiligdom in Bethel gestuurd. Zijn eerste woorden van oordeel tegen omringende volkeren en Juda wekten de belangstelling, maar toen troffen zijn woorden tegen Samaria doel. Er was welvaart en uiterlijke religiositeit, maar de rijken buitten de armen en hulpelozen uit. Amos veroordeelde sociaal onrecht, onderdrukking en immoraliteit. Hij kondigde de verwoesting van Samaria en Bethel aan, maar beloofde ook toekomstig herstel van een herenigd koninkrijk van David.

Jona leefde tijdens de regering van Jerobeam II van Israël en Amazia van Juda, in het begin van de 8e eeuw vChr. (2 Kon 14:25). Door hem beloofde God herovering van gebieden die eerder waren verloren aan Syrië. Dit boek vertelt van zijn zending naar Ninevé, de hoofdstad van Assyrië .

In de 9e eeuw vChr. hadden Israël en Syrië/Aram op leven en dood gevochten tegen het oprukkende Assyrië. De coalitie van Benhadad en Achab was er in de slag bij Karkar aan de Orontes in geslaagd het tij te keren. Later onderwierp Jehu zich en betaalde schatting aan Salmaneser III. In de steek gelaten kon Syrië de druk van Assyrië niet langer weerstaan. Hazaël van Syrië leed de nederlaag tegen Adadnirari III. Inscripties uit de 9e eeuw vChr. getuigen van de gruwelijke wreedheden van de Assyriërs tegen overwonnen volkeren. Hun koningen pochten op hun gruweldaden en lieten ze op de muren van hun paleizen graveren. De Assyriërs waren dus meer dan een eeuw aartsvijanden van Israël geweest en hun gruweldaden moeten Jona bekend zijn geweest door Assyrische propaganda. Dit kan verklaren waarom Jona niet naar Ninevé wilde gaan (wat zou er met hem, burger van een vijandelijke natie, gebeuren als Ninevé zijn boodschap verwierp?) en waarom hij boos werd toen de stad zich bekeerde en niet geoordeeld werd.

Micha predikte in Juda tijdens de regeringen van Jotam, Achaz, en Hizkia. Hij was dus een tijdgenoot van Jesaja (Mic. 4 en Jes. 2 !). In Achaz' dagen werden Assyrische afgoden aanbeden in de Tempel. Immoraliteit en onrecht heersten. Micha verwijt de rijken dat zij de armen onderdrukken en roept op tot rechtvaardigheid. Hij voorspelt de aanstaande verwoesting van Samaria en Jeruzalem. Zijn woorden worden aangehaald door  Jeremia (26:18).


Profeten en koningen
 vóór de val van Samaria 722 voor Christus
 

Profeet

Datering

Koningen van Juda

Koningen van Israël

Obadja

845

Joram

Joram

Joël

835

Joas

Jehu

Jona

782

Amazia, Azarja/Uzzia (mederegent)
Assyrische koning: Salmaneser IV ?

Jerobeam II

Hosea

760
tot
720

Azarja/Uzzia,
Jotam,
Achaz,
Hizkia

Jerobeam II, Zacharia, Sallum, Menahem, Pekahia, Pekah, Hosea

Amos

760

Azarja/Uzzia

Jerobeam II

Jesaja

739
tot
685

Azarja/Uzzia,
Jotam,
Achaz,
Hizkia,
Manasse

Pekah,
Hosea

Micha

737
tot
690

Jotam,
Achaz,
Hizkia

Pekah,
Hosea

 

 

 Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:12
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)