close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022
dinsdag, 10 november 2009 14:20
Inhoudsopgave
Verdeeld Koninkrijk
Koningen van het verdeelde koninkrijk
Assur
profeten
Alle pagina's

Verdeeld Koninkrijk

 931-722 voor Christus

Scheuring

 

doodsmasker_van_farao_Sheshonk

De scheuring van het koninkrijk van David en Salomo is een direct gevolg van Rehabeams onwijze politiek. De onderliggende oorzaak is Salomo’s afgoderij als gevolg van al zijn diplomatieke huwelijken (1 Kon 11:11). Farao Sisak/Sheshonq ziet een kans en stuurt de politieke vluchteling Jerobeam terug als kandidaat voor de troon in het Noorden. De grens tussen Israël en Juda komt te liggen tussen Mizpa en Bethel, maar enkele kilometers ten Noorden van Jeruzalem. Het Tweestammenrijk bestaat uit Juda en Benjamin. De hoofdstad blijft Jeruzalem en het koningschap blijft tot het einde bij het huis van David. Godsdienstig centrum blijft de tempel in Jeruzalem.

 

Het Tienstammenrijk wordt wisselend aangeduid als Israël, Efraïm of Samaria. Als hoofdstad fungeren achtereenvolgens Sichem, Tirsa en Samaria. Verschillende kortdurende dynastieën volgen elkaar op. De grootste wereldlijke macht bereikt Israël onder de Omriden (Omri - Achab - Achazja - Joram). Omri sticht de nieuwe hoofdstad Samaria en zijn zoon Achab verfraait en versterkt hem.Om zijn nieuwe koninkrijk los te weken van de tempel in Jeruzalem en tot een natie te vormen, sticht Jerobeam staatstempels in Dan en Bethel (Noord- en Zuidgrens). Daarin plaatst hij gouden kalveren (een verwijzing naar de Apiscultus die hij in Egypte had leren kennen, of naar Baäl/Hadad staande op de rug van de hemelstier?). Het is een godsdienstige mengvorm (syncretisme): nog steeds wordt de naam YHWH gebruikt.

 
teshub1 apis_ncg calf2 BAAL
De god Teshub staande op een stier De Egyptische god Apis, symbool van kracht en vruchtbaarheid Een zilveren stierkalf uit de opgraving van Ashkelon Baäl met bliksemschichten
Door de scheuring gaan vazalstaten en veroverde gebieden (vlakte van Akko, Filistea) verloren. Israël heeft nog maar beperkte controle over de kustvlakte. Alleen Saron (incl. Dor) wordt nog beheerst. Perioden van conflict, alliantie (Josafat - Achab) en co-existentie wisselden elkaar af. Onderwijl neemt de dreiging van Assyrische expansie toe. Israël vormt onder Achab een coalitie met Aram/Syrië en brengt in de slag bij Qarqar (853) de Assyrische opmars tijdelijk tot staan. Kort daarna laait hun onderlinge strijd weer op en sneuvelt Achab.
 


Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:12
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)