close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zondag, 11 april 2021
Afdrukken
vrijdag, 13 november 2009 11:58
Inhoudsopgave
Kerkvaders
Anteniceense tijdperk
Brief van Plinius aan Trajanus
Apologeten
Postniceense tijdperk
Alle pagina's

 

Het anteniceense tijdperk (100 - 325 A.D.)

Van de laatste apostel tot het concilie van Nicea

Dit is de periode van de apostolische vaders, die de apostelen nog hebben meegemaakt. In Klein Azië en Syrië komt de leiding van de plaatselijke gemeenten steeds meer bij één van de oudsten te liggen, die alleen de titel ‘bisschop’ (episkopos) krijgt (kort na 100 AD). Later krijgen de bisschoppen zelfs regionaal gezag. De andere oudsten worden presbyters genoemd; zij vormen een vast college dat de bisschop kiest en bijstaat. In Hand 20 waren oudsten en opzieners nog synoniem.

Door allerlei ontwikkelingen in de leer en de eredienst (avondmaal als herhaling van het offer van Christus, de kerk als het geestelijk Israël) krijgen zij steeds meer de plaats van priesters en de diakenen steeds meer die van Levieten (vandaar de Roomse gedachte van een altaar en een onbloedig misoffer). De scheiding met de ‘gewone’ gemeenteleden, de leken (van Gr. laiki; laos=volk) wordt groter. Meer en meer werd geleerd, dat het ambt van bisschop/presbyter een goddelijke oorsprong had en terugging op de apostelen. Het gezag werd niet meer ontleend aan de gaven, maar aan de zgn. goddelijke oorsprong van het `ambt'. De Bijbelse gedachte dat ieder christen een priester is, gaat verloren tot de Reformatie (m.u.v. kleine ‘sekten’). De nadruk gaat meer naar moralisme, sacramentalisme en hiërarchie (Gr. lett. priesterheerschappij). De genade wordt het beginpunt van een nieuw leven, waarin de gelovige verder zich moet inspannen om de geboden te onderhouden.

The_Christian_Martyrs_Last_Prayer

Onder de vele martelaren tijdens de regering van keizer Trajanus (98-117 AD) is ook de kerkvader  Ignatius ( ? - 115). Befaamd is ook het martelaarschap van Polycarpus van Smyrna (69 - 155).Laatst aangepast op woensdag, 03 november 2010 12:42
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)