close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zondag, 11 april 2021
Afdrukken
vrijdag, 13 november 2009 11:58
Inhoudsopgave
Kerkvaders
Anteniceense tijdperk
Brief van Plinius aan Trajanus
Apologeten
Postniceense tijdperk
Alle pagina's

Apologeten schreven verdedigingen van het christelijk geloof, soms gericht aan de keizer. Daarin weerlegden ze de beschuldigingen die tegen de christenen werden ingebracht (o.a. landverraad en immoraliteit). Ze voerden bewijzen aan voor de waarheid van het Christendom (bv. vervulde profetie) en vielen het heidendom aan (rationalistische kritiek op Grieks­Romeins veelgodendom). Zulke apologeten waren Justinus Martyr en Tertullianus. Van de laatste is ook de uispraak: "Het bloed der martelaren is het zaad der kerk".

Marcion Justinus_Martyr tertullian Cyprian_von_Karthago2
 Marcion  Justinus de Martelaar Tertullianus Cyprianus van Carthago

In de tweede eeuw voerde de kerk ook een felle strijd tegen dwaalleren van de Gnostiek, Marcion en Montanus. Meer over de anti-marcionitische prologen vindt u hier. De kerk reageerde op deze dwalingen door: (1) geloofsregels als doopbelijdenis te formuleren, (2) een eerste canon vast te stellen  (ca. 180 AD; het proces werd twee eeuwen later voltooid in Carthago); (3) een kerkelijke hiërarchie (bisschoppen) te vormen i.p.v. de vroegere ‘democratische’ leiding. Cyprianus vestigde een sterke kerkelijke hiërarchie, gebaseerd op apostolische successie. Daarnaast namen diverse kerkvaders in geschrifte stelling tegen dwalingen. Eén van hen was Irenaeus, bisschop van Lyon na de massamoord op christenen in 175 A.D., met zijn Contra Haereses (Tegen de dwalingen).

Om meer te lezen over de vorming van de canon klikt u hier.

origen De kerkvader Origenes is nog steeds ietwat omstreden. Hij was een groot intellect, bijbeluitlegger, filosoof en asceet. D.m.v. een allegorische bijbeluitleg (typerend voor Alexandrië i.t.t. Antiochië in Syrië)probeerde hij het christendom te verbinden met het Griekse denken. O.i.v. Grieks dualisme tussen stof en geest leggen velen zware nadruk op ascese (o.a. heremieten, Simon de pilaarheilige). Hieruit ontstaat later het kloosterwezen.

Een eerste algemene christenvervolging (249-257) vindt plaats onder keizer Decius, nogmaals (257-258) onder Valerianus, een bijzonder hevig (303-311) onder Diocletianus.

constantine
Het jaar 312 AD ziet de bekering van Constantijn de Grote. Het volgende jaar 313 AD vaardigt hij het Edict van Milaan uit: volkomen godsdienstvrijheid en gelijkberechtiging van het Christendom. Wat later verkreeg de kerk speciale gunsten. "Wanneer de wereld kerks wordt, wordt de kerk werelds". In 380 AD verklaart keizer Theodosius het Christendom tot staatsgodsdienst.

In deze periode ontstaan diepgaande theologische strijdpunten. Het eerste is

De strijd over de wezenseenheid van de Vader en de Zoon

Arius

Onder invloed van de Griekse filosofie en de gnostiek verwierp Arius de centrale gedachte  dat Jezus, de zoon van God ook God zelf is. Hij leerde dat Jezus het eerst schepsel was. Hij is niet eeuwig, noch wezensgelijk aan God. Hij lijkt op God (homoiousios). Hierbij werd hij fel bestreden door bisschop Athanasius wat er toe leidde dat de kerk uiteindelijk, na Athanasius' dood, Arius' gedachten definitief als ketterij verwierp. Tegenover Arius stelde Athanasius, de ‘vader van de orthodoxie’  dat de Zoon aan God gelijk (homoousios) is.

Athanasius

Arius Athanasius

 

  

 Laatst aangepast op woensdag, 03 november 2010 12:42
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)