close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
woensdag, 25 mei 2022
woensdag, 18 november 2009 10:34

Waarom zijn wij in hemelsnaam op aarde?

regenboogHet koninkrijk van God houdt me bezig. Het is inmiddels al heel wat jaren geleden dat het besef bij me begon te groeien dat ik als deel van de evangelische gemeenschap daar een grote blinde vlek had. Wanneer het koninkrijk te sprake kwam, ging het tien tegen één over de laatste dagen. Uit de evangeliën werd sporadisch gepreekt, meestal met nadruk op tijdloze waarheden. De Bergrede en Jezus’ gelijkenissen, dat bleef moeizaam geworstel. Speelde de wet nou wel of geen rol in het leven van een christen, of was het allemaal bedoeld voor een toekomstige joods, duizendjarig koninkrijk? Jezus’ scherpe ethische vermaningen ontgingen me in meerderheid op dezelfde wijze. Behalve die ene, die ik maar niet kwijtraakte: “Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, en al het overige zal u gegeven worden (Matt 6:33).”

 

De afgelopen jaren is er een deur voor me open gegaan. Door de boeken van Ridderbos die mijn gereformeerde opa me had nagelaten, het werk van George Eldon Ladd (pas op, hij is niet premil-pretrib!), door vakanties waarin ik de boeken van N.T. Wright (dat is toch geen evangelical meer?) vrat. Het vroegjoodse wereldbeeld en bijbehorende messiasverwachtingen, heilshistorie, Josephus en de dramatische ontwikkelingen van de bloeddoordrenkte eerste eeuw, de ontdekking van het geïnaugureerde koninkrijk – ze vormden een volmaakte tegenhanger voor het wildwatergebeuren waar ik me als midlifer ook graag aan overgaf. En zoals het vaker gaat in een bepaalde levensfase, als je zelf ergens mee bezig bent, herken je het ineens overal. Het evangelie van het koninkrijk houdt veel evangelische theologen bezig, er vinden spannende toenaderingen en verschuivingen plaats met grote gevolgen voor de betrokkenheid van grote groepen evangelicalen bij de wereld. Een groot verschil met de achterliggende eeuw waarin ons vaak streng werd toegeroepen dat het dwaasheid was het koper te poetsen terwijl de Titanic zonk.

Het goede nieuws dat Jezus verkondigde, is hetzelfde dat wij geroepen zijn om uit te dragen: onze Schepper, Heer en God is in Christus aan het werk om zijn hele opstandige, lijdende wereld terug te winnen. God heeft alles geschapen, alles is beschadigd door de rebellie van de mens, en alles zal worden terug gebracht onder Gods heerschappij. Jezus diende dit grote doel door zijn menswording, werk, lijden, dood en opstanding. Het koninkrijk brak door in zijn onderwijs en prediking van de aard van Gods eeuwige morele wil voor mensen, de manieren waarop onze zondige gewoonten en levenspatronen zijn wil in ons leven blokkeren met zulke tragische resultaten, en de stappen die wij door Gods genade kunnen zetten, die ons tot een bevrijdende en transformerende gehoorzaamheid brengen. Het brak door in hoe Hij het koninkrijk belichaamde in al zijn dimensies: hoe Hij mensen verlossing bood van wat hen plaagde en benauwde, gerechtigheid en het stichten van vrede onderwees, zieken genas, een nieuwe verbondsgemeenschap schiep, blijdschap bracht, en in zijn wezen, woorden en daden Gods levende aanwezigheid zichtbaar maakte. Het brak door in zijn strijd tegen Satan en alle andere overheden en machten die Gods wil op aarde als in de hemel tegenstaan, in zijn overwinning over die machten – maar niet zonder zware worsteling, lijden en zijn eigen dood. Het brak door in de gemeenschap die Hij vormde van zijn volgelingen, discipelen en medewerkers die samen met Hem delen in de uitbreiding van Gods heerschappij en die bereid zijn te sterven voor de naam van hun Koning en zijn koninkrijk. In dat alles legde Jezus vertrouwen God de Vader aan de dag en verkondigde en vierde het goede nieuws dat we er zeker van kunnen zijn dat God zijn wereld terugwint en de mensen die zich daarvoor inzetten ook zijn kracht verleent.

De opdracht van de kerk is, nu bekrachtigd door de heilige Geest, Jezus’ bediening van het koninkrijk voort te zetten. Wat houdt die opdracht naar het voorbeeld van onze Heer in? In de eerste plaats zending en evangelisatie -  andere vertellen wat God in Christus in deze wereld aan het doen is. In de tweede plaats discipelschap – anderen uitnodigen om deze boodschap niet alleen te geloven, maar er werkelijk in en naar te leven. Ten derde gemeentestichting en –opbouw door het vormen van radicale, grensoverschrijdende gemeenschappen die het koninkrijk in woord en daad zijn toegewijd. Ten vierde, belichamen; Christus’ werken doen als zijn zichtbare lichaam op aarde – verkondigen, onderwijzen, genezen, liefhebben, bevrijden, veranderen, vredestichten, recht brengen, vergeven, verwel-komen, confronteren. Tenslotte: aanbidden, God grootmaken en zijn reddende goedheid voor mensen vieren in het diepe vertrouwen dat Hij het koninkrijk in alle volheid zal brengen, blije hoop puttend uit de mosterdzaadkleine overwinningen die we onder zijn zegen mogen behalen.

Ook bij Paulus is het evangelie van het koninkrijk meer dan alleen de boodschap van rechtvaardiging door geloof die door Luther in de vroege 16e eeuw werd herontdekt. Het evangelie is meer dan de boodschap (hoe goed en groot die ook is!) dat onze zonden vergeven zijn en dat we ‘straks naar de hemel gaan’. Het goede nieuws van Koning Jezus is dat Hij op het kruis alle machten van de duisternis een vernietigende slag heeft toegebracht en plaatsvervangende alle zonde van een rebellerende mensheid heeft gedragen, zodat wij met God verzoend kunnen worden en de schepping bevrijd kan worden uit de slavernij van zonde, duivel en dood. Wat de God van Israël eenmaal gedaan heeft bij de Exodus uit Egypte, wat Hij nogmaals gedaan heeft bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zal Hij aan het einde doen voor zijn hele schepping. De opvatting van onze boodschap als de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk voert onweerstaanbaar naar een holistische visie en praktijk in zending en gemeentezijn. Dat is onze opdracht en de weg die voor ons ligt.

Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:18
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)