close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
woensdag, 23 september 2020
Afdrukken
woensdag, 18 november 2009 20:38
Inhoudsopgave
Onfeilbaarheid
Belang van onfeilbaarheid
Onfeilbaarheid en verschijnselen
Onfeilbaarheid definieren
Chicago Verklaring
Alle pagina's

Het belang van onfeilbaarheid

Theologisch belang

Onfeilbaarheid is een logisch uitvloeisel van de leer van volledige inspiratie. Als bleek dat de Bijbel niet volledig betrouwbaar is, zou ook onze visie op inspiratie in het gedrang komen.Historisch belang

augustinusantike_02 Hoewel er tot in recente tijden geen uitgewerkte theorie is geweest, is er door de eeuwen heen in de kerk een algemeen geloof geweest in de onfeilbaarheid van de Bijbel. Zo schreef Augustinus in een brief aan Hiëronymus:

Ik moet U bekennen dat ik geleerd heb om dit respect en deze eerbied alleen te hebben voor de canonieke boeken van de Schrift: van die alleen geloof ik vast dat de schrijvers volledig vrij van fouten waren. En als ik in die geschriften iets tegenkom dat me versteld doet staan en tegengesteld aan de waarheid lijkt, dan aarzel ik niet te veronderstellen, dat of het handschrift fouten bevat, of dat de vertaler niet goed begrepen heeft wat er bedoeld werd met het geschrevene, of dat ik het zelf niet goed begrepen heb.Wat alle andere geschriften betreft, hoeveel de schrijvers ook hoger staan dan ikzelf in godsvrucht en geleerdheid, ik aanvaard hun onderwijs niet alleen maar omdat zij die mening zijn toegedaan; maar alleen omdat zij erin geslaagd zijn mij te overtuigen van de waarheid ervan, hetzij door middel van de canonieke ge­schriften zelf, hetzij door redelijke argumenten

En Luther schreef: "De Schriften hebben nooit gedwaald (…) De Schriften kunnen niet dwalen (…) Het is zeker dat de Schrift zichzelf niet zou tegenspreken; dat lijkt alleen zo voor de dwazen en koppige huichelaars."

Daarbij moet wel aangetekend worden, dat Augustinus ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in de tekst gladstreek door allegoriseren, dat Luther verre van consistent was, en dat Calvijn in zijn Institutie en zijn commentaren al opmerkte dat de schrijvers van het Nieuwe Testament het Oude nogal vrij citeerden. De kerk heeft door de eeuwen heen geloofd in de betrouwbaarheid van de Bijbel; in hoeverre dat precies hetzelfde heeft betekend als wat onfeilbaarheid voor hedendaagse inerrantisten betekent, is niet meteen helder. Maar de algemene idee is duidelijk niet van recente oorsprong.

Vanuit de kerkgeschiedenis lijken er aanwijzingen te zijn dat wanneer een theoloog, school of beweging de onfeilbaarheid als perifeer begon te beschouwen, dat vaak leidde tot het loslaten van vitale dogma’s zoals de goddelijkheid van Christus of de Drie-eenheid. In dit "laboratorium van de theologie" blijkt de betekenis van het loslaten van de onfeilbaarheid.


Epistemologisch belang

Sommige beweringen in de Bijbel zijn verifieerbaar of falsifieerbaar. Als de Bijbel op zulke punten onjuist blijkt te zijn, op welke grond kunnen we dan nog concluderen tot zijn betrouwbaarheid op niet-empirische gebieden? Wanneer de Bijbel niet onfeilbaar blijkt te zijn in zijn natuurwetenschappelijke en historische proposities, is hij daarmee nog niet onwaar in zijn niet-empirische beweringen. Maar als het één onwaar is, wordt het ander wel onzeker.

We kunnen dan wel proberen de zaak te redden door bijbelse autoriteit te beperken tot transcendente of leerstellige waarheden. Immuniteit voor verificatie of falsificatie berooft de uitspraak dat de bijbelse leer waar is van alle kracht. Want als er niets bedacht kan worden om in principe de onwaarheid van een bewering aan te tonen, dan kan er ook niets bedacht worden om zijn waarheid aan te tonen. Men kan dan kiezen voor een puur fideïstische positie: "Ik kies ervoor om te geloven". Of men kiest een ander fundament voor zijn leerstellige beweringen. Dat is dan vaak een godsdienstfilosofie of –psychologie; en daar kan men maar heel beperkte theologische kernpunten op funderen.
Laatst aangepast op maandag, 01 november 2010 13:46
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)