close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022
Afdrukken
woensdag, 18 november 2009 20:38
Inhoudsopgave
Onfeilbaarheid
Belang van onfeilbaarheid
Onfeilbaarheid en verschijnselen
Onfeilbaarheid definieren
Chicago Verklaring
Alle pagina's

Onfeilbaarheid


De onfeilbaarheid (Eng. infallibility, inerrancy) van Gods Woord is het sluitstuk van de bibliologie. Als God een speciale openbaring van zichzelf gegeven heeft en mensen heeft geïnspireerd om die op te schrijven, willen we zekerheid dat de Bijbel een betrouwbare bron van die openbaring is.


Diverse opvattingen van onfeilbaarheid

Schaeffer

Absolute onfeilbaarheid stelt dat de Bijbel, ook in alle wetenschappelijke en historische details, volledig waar is. Ogenschijnlijke discrepanties moeten en kunnen verklaard worden (geharmoniseerd).

Volledige onfeilbaarheid beschouwt de Bijbel ook als volledig waar. Deze visie verschilt niet van absolute onfeilbaarheid in zijn kijk op de godsdienstige/ theologische/geestelijke boodschap. Er is wel een belangrijk verschil t.a.v. wetenschappelijke en historische verwijzingen. Deze worden beschouwd als fenomenaal, d.w.z. weergegeven zoals ze zich voordien aan het menselijk oog. Ze zijn niet noodzakelijk exact; vaak zijn het populaire beschrijvingen met algemeenheden en afrondingen. Maar wat ze leren is in essentie correct.

Beperkte onfeilbaarheid beschouwt de Bijbel als onfeilbaar in zijn weergave van alles wat met de leer van de verlossing te maken heeft. Tegenover de waarheid van deze niet-empirische gegevens staan empirische, natuurwetenschappelijke en historische gegevens in de Bijbel die het contemporaine begrip in bijbelse tijden weerspiegelen. De bijbelschrijvers waren onderworpen aan de beperkingen van hun tijd. Openbaring en inspiratie verhief hen niet boven de gewone kennis. De Bijbel claimt niet natuurwetenschap en geschiedenis te leren. Ten aanzien van de doelen waarvoor de Bijbel is gegeven, is hij waarachtig en onfeilbaar.

Onfeilbaarheid in doel stelt dat de Bijbel zonder mankeren zijn doel vervult. Het doel van de bijbelse openbaring is om mensen in een persoonlijke relatie met Christus te brengen, niet om waarheden te communiceren. Dat doel realiseert de Bijbel effectief. Het zou in deze visie echter een misvatting zijn, onfeilbaarheid in verband te brengen met feitelijkheid. Waarheid is geen eigenschap van proposities, maar een middel tot het bereiken van een doel. Impliciet in deze visie is een pragmatische kijk op waarheid.

Geaccomodeerde openbaring heeft in tegenstelling tot de voorgaande visies geen behoefte om de term onfeilbaarheid te gebruiken. Deze visie benadrukt dat de Bijbel door menselijke kanalen kwam en dus deelt in de beperkingen van de menselijke natuur. Dat geldt niet alleen voor natuurwetenschappelijke en historische, maar ook in godsdienstige en theologische zaken. Zo weerspiegelt Paulus in zijn dogmatiek van tijd tot tijd gangbare rabbijnse opvattingen. Dus zelfs in leerstellige zaken vinden we in de Bijbel geopenbaarde en niet-geopenbaarde elementen door elkaar.

Non-propositionele openbaring ziet de Bijbel niet als openbaring. Zijn functie is louter die van heenwijzing naar de persoonlijke ontmoeting die openbarend is.

Irrelevant is onfeilbaarheid voor diegenen die menen dat het thema ons alleen maar afleidt van wat de Bijbel ons werkelijk wil vertellen over onze relatie met God, of dat het bijbelonderzoek/exegese hindert. Deze visie kan de Bijbel al dan niet als propositionele openbaring zien, maar beschouwt onfeilbaarheid als een onnodig en nutteloos a priori.
Laatst aangepast op maandag, 01 november 2010 13:46
 
Reageer (0 reacties)

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)