close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zaterdag, 21 september 2019
donderdag, 31 december 2009 14:29

Historische boeken

 

In ons OT staan Jozua t/m Esther als een rij historische boeken, na de Wet en voor de poëtische, wijsheids- enbiblicalhistory profetische boeken. In de Tenach volgen na de Wet (Thora) de vroege en late profeten (Nebi’im) en de Geschriften – poëzie, wijsheid en geschiedenis (Kethubim). Kronieken is daarbij het laatste boek van de laatste groep, maar Koningen wordt tot de vroege profeten gerekend (op grond van zijn bronnen, of vanwege hun grote rol in het boek). Hun verslagen zijn later mogelijk samengevoegd met uittreksels uit de koninklijke archieven. Dat kan gebeurd zijn tijdens de regering van Hizkia. Vluchtelingen uit Samaria hebben toen misschien de koninklijke archieven meegebracht. Latere Joodse tradi­tie noemt Jeremia als redacteur, met een laatste update ten tijde van de ballingschap.

Koningen was oorspronkelijk één boek (de splitsing dateert van de Septuaginta) dat de periode van Salomo tot de ballingschap bestrijkt. Dit is geen geschiedschrijving in westers-wetenschappelijke zin. Enkele van de belangrijkste noordelijke koningen zoals Omri en Jerobeam II worden in enkele verzen afgehandeld. Aan de andere kant krijgt Hizkia onevenredig veel aandacht, evenals de relatief korte periode waarin Elia en Elisa optraden. Die onevenwichtigheid is opzettelijk. Het doel van het boek is geen uitputtend historisch verslag van het koninkrijk te bieden, maar een godsdienstig perspectief op die geschiedenis: iedere vorst wordt beoordeeld op zijn trouw aan Israëls verbond met God.

Kronieken dateert van de tijd na de ballingschap wanneer Juda weer van de grond af moet worden opgebouwd. Door dit werk wil de schrijver hen de ware heerlijkheid van de theocratie laten zien, en de rechten en betekenis van de dynastie van David.

Vanwege dit doel vermeldt hij het tienstammenrijk nagenoeg niet. In Davids leven legt hij vooral de nadruk op gebeurtenissen die te maken hebben met de aanbidding in Sion en de bouw van de tempel. Daarom zijn ook in Salomo’s leven de tempel en zijn inwijding belangrijker dan persoonlijke gebeurtenissen. Tevens benadrukt hij het werk van de koningen die afgoderij bestreden, en de organisatie van de eredienst in de theocratie.



Deze pagina is nog in opbouw. Voorzien: december 2010.

 under_construction3

Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:11
  Geen reacties.
You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)