close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022

Polls

Welke uitspraak komt het dichtst bij je eigen opvatting over ontstaan en ontwikkeling van de mens?
 
PDF  | Afdrukken |  E-mailadres
vrijdag, 26 februari 2010 13:02

De Schepper van het heelal

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde ..

462_CupolaOfGenesisMosaicArtistItalianC1210SanMarcoVenice Die belijdenis doortrekt de hele bijbel en het christelijk geloof. In heel de wereld zien we als gelovigen de hand van God. Waar anders zou alles vandaan gekomen zijn? Waar anders zouden we antwoord vinden op onze diepste levensvragen: wie zijn we en waarom zijn we hier? Omdat we geloven in de Schepper kunnen we ook hoopvol leven. Bij alle moois en indrukwekkends in de schepping is er immers ook zoveel dat intense vragen oproept. De wereld is ook het toneel geweest van ontstellende natuurrampen en gruwelijke wreedheden. Wie niet gelooft dat deze wereld ooit goed uit de hand van de Schepper is gekomen, kan ook niet geloven dat het ooit weer goed komt. Wie gelooft dat deze schepping goed uit Gods hand is gekomen maar bedorven doordat de zonde erin is binnengekomen, kan ook met hart en ziel geloven dat het kwaad eenmaal definitief uit de wereld verdreven zal worden. Niet voor niets weerspiegelen de laatste twee bladzijden van de bijbel de eerste twee.

Scheppingsmozaïek Genesiskoepel, San Marco Venetië

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (..) en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw noch geklaag noch moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan (Openbaring 21:1,4).

Het scheppingsverhaal in Genesis 1-3 is de basis en het uitgangspunt van ons christelijke geloof en ons wereldbeeld. Jezus, Paulus, Petrus en Johannes grijpen er allemaal op terug. In hun dagen was er echter ook al een ander verklaringsmodel voor het leven, dat is blijven bestaan en sinds de 19e eeuw (uiteraard in nieuwe termen en natuurwetenschappelijke modellen) dominant is geworden:

dna1. Naturalistische evolutie

De aardlagen van de geologische kolom zijn gedurende vele miljoenen jaren afgezet. De volgorde van de fossielen in de geologische kolom is de weergave van het evolutieproces, dat plaatsvond door natuurlijke processen. Een van de bekendste woordvoerders (die het heel nadrukkelijk verbindt met atheïsme) is de evolutiebioloog Richard Dawkins. Zijn filosofisch evolutionisme wordt beslist niet door alle evolutiewetenschappers onderschreven.

Christenen gaan erg verschillend om met de theorieën en uitkomsten van het moderne natuurwetenschappelijke onderzoek:

genetica_schepping 2. Geleide evolutie

Veel christenen[1] accepteren de evolutietheorie geheel en aanvaarden in de wetenschap het methodologisch naturalisme. Zij duiden zichzelf aan als evolutionair creationist of theïstisch evolutionist. De aardlagen van de geologische kolom zijn gedurende vele miljoenen jaren afgezet. De volgorde van de fossielen in de geologische kolom is de weergave van het evolutieproces, dat door God geleid is. Al het leven inclusief de mens is een bedoeld voortvloeisel van dit proces. Aanhangers geloven dus niet in afzonderlijke schepping van de soorten en deze stroming wordt daarom normaliter niet als creationisme aangeduid. Tot hen behoren de bioloog Asa Gray die met Darwin over zijn theorie correspondeerde, de orthodoxe theoloog Benjamin B. Warfield, dr. Francis S. Collins (bekend geworden als hoofd van het enorme Human Genome Project dat het menselijk DNA ontcijferde) en in Nederland o.a. de nanowetenschapper dr. Cees Dekker. Ook de beroemde evolutiebioloog en geneticus Theodosius Dobzhansky zag evolutie als Gods instrument. Drie andere stromingen hebben zich in verschillende mate verzet tegen de evolutiegedachte:

schepping_vinger_god 3. Jonge-aarde creationisme

De schepping van het leven was een unieke, eenmalige gebeurtenis. Vertegenwoordigers van alle nu levende en fossiele groepen zijn tegelijkertijd door God geschapen en hebben dus samen geleefd. Fossielhoudende aardlagen van de geologische kolom zijn snel en catastrofaal afgezet door een wereldwijde overstroming: de zondvloed. Jonge-aarde creationisten gaan uit van een ‘letterlijke’ interpretatie van Genesis 1 en stellen de ouderdom van de aarde op 6000-10.000 jaar. Bekendste voorbeelden zijn Morris & Whitcomb met hun boek The Genesis Flood, Ken Ham, Terry Mortensen, Duane Gish en het Institute for Creation Research (ICR).

greenrivervis2 4. Oude-aarde creationisme

Deze creationisten accepteren de bevindingen van de moderne geologie en kosmologie ten aanzien van de hoge ouderdom van het heelal (ca. miljard jaar) en de aarde (4.6 miljard jaar) en van de opvolging van soorten in het fossielenbestand, maar wijzen macro evolutie af. Deze visie wordt o.a. uitgedragen door Reasons to Believe, Answers in Creation, en Stichting Creaton in Nederland.

Er zijn verschillende stromingen binnen het oude-aarde creationisme:

  • De Dag-Tijdperk theorie stelt dat de Bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren lang duurden en niet 24 uur. Wordt o.m. verdedigd door de astronoom Hugh Ross van Reasons to Believe.
  • De Kloof- of restitutietheorie stelt dat er een miljoenen jaren lange onderbreking was tussen Gen 1:1 en 1:3. In die periode werden de aardlagen gevormd.
  • Het Progressief creationisme stelt dat de Schepper voortdurend heeft ingegrepen in de ontwikkeling van het leven op aarde (bijv. het ontstaan van leven uit dode materie, of de ontwikkeling van een zelfbewuste eerste mens uit eerdere wezens). Het overlapt de Dag-Tijdperktheorie en wordt ook voorgestaan door Reasons to Believe.

isnautilus35. Intelligent Design (ID)

Het leven en de kosmos dragen volgens deze beweging wetenschappelijk aantoonbare sporen van ontwerp. De ID-beweging doet geen uitspraak over de ontwerper. Zij heeft geen eenduidige visie over de geschiedenis van het leven op aarde. ID laat de keuze tussen optie 2, 3 of 4 open, maar wijst optie 1 af. Voortrekkers hier zijn de biochemicus Michael Behe, jurist Philip Johnson en wiskundige William Dembski van het Discovery Institute.

[1] Blijkens recente onderzoeken 1 op de 5 in de VS, Afrika en Azië, 3 op de 5 in Europa.

 

 

 


Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:00
 
Reageer (2 reacties)
Re: Schepper van het heelal
Feb 16 2011 18:20:20
ik kan me gek genoeg het beste vinden in de Jonge-aarde creationist..
ik heb een aantal stukken van Kent Hovind gekeken een tijdje geleden, en hij zegt in mijn optiek erg waar het opstaat. zijn argumenten klinken logisch. en zijn natuurkundige verklaringen zijn kinderlijk makkelijk te volgen.

hier een stukje van een van zijn preken over de leeftijd van de aarde.
video.google.com/videoplay?docid=3825266747349105208#

het stukje van 32.00 minut is erg leuk om even snel tussendoor te kijken, terwijl je lekker tussen de middag je tosti eet..

Liefs
#71
Re: Schepper van het heelal
Feb 22 2011 18:17:49
Hi Gabriel,
ik heb gereageerd op je andere post die ook over Hovind ging. Kijk daar eens. Als ik deze video bekeken heb, reageer ik weer (even tijd nodig - er is leven buiten inernet )
#92

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (2 posts)