close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 28 oktober 2021

Polls

Welke uitspraak komt het dichtst bij je eigen opvatting over ontstaan en ontwikkeling van de mens?
 
donderdag, 06 januari 2011 10:35

genetica_schepping Geleide evolutie

Veel christenen accepteren de evolutietheorie geheel en aanvaarden in de wetenschap het methodologisch naturalisme. Zij duiden zichzelf aan als evolutionair creationist of theïstisch evolutionist. Tot hen behoren de bioloog Asa Gray die met Darwin over zijn theorie correspondeerde, de orthodoxe theoloog Benjamin B. Warfield, dr. Francis S. Collins (bekend geworden als hoofd van het enorme Human Genome Project dat het menselijk DNA ontcijferde) en in Nederland o.a. de nanowetenschapper dr. Cees Dekker. Ook de beroemde evolutiebioloog en geneticus Theodosius Dobzhansky zag evolutie als Gods instrument.

galaxyngc1300 Het heelal is waarschijnlijk zo'n 13.8 miljard jaar geleden ontstaan uit de Big Bang. De aarde is waarschijnlijk 4.6 miljard jaar oud en het leven op aarde tussen 3.5-0.6 miljard jaar. De aardlagen van de geologische kolom zijn gedurende vele miljoenen jaren afgezet. De volgorde van de fossielen in de geologische kolom is de weergave van het evolutieproces, dat door God geleid is. Al het leven inclusief de mens is een bedoeld voortvloeisel van dit proces. Aanhangers geloven dus niet in afzonderlijke schepping van de soorten en deze stroming wordt daarom normaliter niet als creationisme aangeduid. 

Maar zij houden vast aan het geloof in God als Schepper en als Degene die heelal en leven in stand houdt. Daarbij wijzen ze overigens het verwijt van deïsme af. In zijn boek The Language of God (2006) voert Collins aan dat het menselijk geweten en de fijne afstemming van het heelal (het antropisch principe) voor hem twee beslissende argumenten zijn om te geloven in de bijbelse Schepper. Hij ervaart geen conflict met zijn steeds overtuiging dat de evolutietheorie juist is. Integendeel, zijn ontrafeling van het menselijk genoom en de aanwijzingen voor de ontwikkeling van het leven is voor hem een bron van voortdurende verwondering en aanbidding. Bij de presentatie van het resultaat van The Human Genome Project in het Witte Huis legde hij daar publiekelijk getuigenis van af. Tevens heeft hij de organisatie Biologos gesticht, die een harmonieus samengaan van christelijk geloof en (evolutie-)wetenschap bepleit en ook vanuit bijbel en theologie probeert te onderbouwen.

Theïstische evolutionisten aanvaarden het methodologisch naturalisme. Ze geloven dat God het heelal geschapen heeft en zijn verdere ontwikkeling bepaald heeft door natuurwetten die ingenieuze en uiterst complexe processen aansturen. Bestudering en ontsluiering daarvan kan voor een gelovige wetenschapper een daad van rentmeesterschap en aanbidding zijn. God is niet de beruchte Afwezige Klokkenmaker.  Evolutionaire creationisten erkennen dat Hij zijn schepping naar een doel stuurt (vanwege het probabilistische karakter van veel natuurwetten is dat niet in strijd met hun naturalisme). Hij kan ingrijpen in zijn schepping en heeft dat ook gedaan in de heilsgeschiedenis. Hij verhoort gebeden en doet wonderen. In tegenstelling tot het progressief creationisme ziet theïstisch evolutionisme nieuwe levensvormen echter niet als even zoveel scheppingsdaden van God.

zondeval Het theïstisch evolutionisme vergt meer denkwerk en subtiliteit dan creationisme en heeft dus meer moeite zich aan een breed publiek te presenteren. Jonge-aarde creationisten en evolutionisten kritiseren theïstische evolutie als een laf compromis, vlees noch vis. Evolutionisten verwijten hen dat God geen plaatst heeft in de wetenschap, maar dat verwijt treft geen doel. Immers, in wetenschappelijk werk, gericht op het hoe van de dingen, hanteert TC het methodologisch naturalisme. Maar de wetenschap geeft geen antwoord op vragen naar zin en doel en er zijn goede redenen om die te zoeken in het christelijk geloof. "Young Earthers" verwijten dat TC de wetenschap zo belangrijk vindt dat de bijbelse boodschap van schepping, zondeval en zondvloed daarvoor moet wijken. Inderdaad heeft TC veel vragen te beantwoorden over de historiciteit van Adam en Eva, van de zondeval, en of het sterven van dieren vóór de zondeval wel te rijmen is met de Bijbel. Nog zo'n vraag is of Gods goedheid wel samengaat met de wreedheid en onverschilligheid van het evolutieproces. Er worden scherpe vragen gesteld, want als er geen historische Adam en geen zondeval was, dan is er ook geen bijbelse verzoening in de laatste Adam en geen hoop op een nieuwe hemel en aarde zonder zonde, dood en pijn. Organisaties als Biologos en Christians in Science (met o.a. Alister McGrath) trachten zulke vragen op wetenschappelijk of bijbels-theologisch gebied te beantwoorden.

 

Links

Vóór theïstische evolutie

BioLogos_logoBiologos, de organisatie van Francis S. Collins.

Christians in Science, een Britse christelijke organisatie voor natuurwetenschappers en studenten.

theistic_evol_ttlPerspectives on Theistic Evolution

Een BBC clip waarin Alister McGrath theïstische evolutie uitlegt.

 

Kritisch

Creation Compromises, jonge-aarde kritiek van Ken Ham's Answers in Genesis.

icr-homeInstitute for Creation Research, pagina gewijd aan TC kritiek

Een video van een toespraak van pastor Rick Phillips in Bethlehem Bible Church, MA 2010 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:04
 
Reageer (2 reacties)
Re:Geleide evolutie
May 26 2012 09:22:37
Tja, bij deze hypothese zit ik toch echt wel met het zondeval gegeven! Als deze hypothese correct is, was de dood er al jaren voor Adam en Eva. Dus geen zondeval van en door de mens...en dan was er ook geen offer van de Here Jezus nodig. Kortom: hier kan ik niet mee uit de voeten!
#376
Re:Geleide evolutie
May 29 2012 10:09:42
Dat is inderdaad de grote discussie bij deze visie. Zie bijvoorbeeld de artikelen op www.biologos.org. Ook een Nederlandse theoloog heeft hier niet al te lang geleden zwaar over onder vuur gelegen. De naam ontschiet me nu, maar daar kom ik snel op terug.
Yours in Him,
Hans
#385

You need to login or register to post comments.
Reageer op dit artikel in het forum. (2 posts)