close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zondag, 05 december 2021

Polls

Welke uitspraak komt het dichtst bij je eigen opvatting over ontstaan en ontwikkeling van de mens?
 
donderdag, 06 januari 2011 14:34

Jonge aarde creationisme schepping_vinger_god

De schepping van het leven was een unieke, eenmalige gebeurtenis. Vertegenwoordigers van alle nu levende en fossiele groepen zijn tegelijkertijd door God geschapen en hebben dus samen geleefd. Fossielhoudende aardlagen van de geologische kolom zijn snel en catastrofaal afgezet door een wereldwijde overstroming: de zondvloed. Jonge-aarde creationisten gaan uit van een ‘letterlijke’ interpretatie van Genesis 1 en stellen de ouderdom van de aarde op 6000-10.000 jaar. Bekendste voorbeelden zijn Morris & Whitcomb met hun boek The Genesis Flood, Ken Ham, Terry Mortensen, Duane Gish en het Institute for Creation Research (ICR).
 

 Schepping, zondeval en zondvloed

creation-small-tmZij zien hun letterlijke lezing van Genesis 1-11 ondersteund door het Nieuwe Testament, dat zonder meer de schepping, Adam en Eva als eerste geschapen mensenpaar, de zondeval en de zondvloed als historische feiten aanneemt. De scheppingsdagen moeten dagen van 24 uur zijn geweest, want in die zin wordt het Hebreeuwse woord voor dag (yom) vrijwel altijd gebruikt, en zeker met een telwoord ervoor. En hoe zou Mozes anders in Exodus 20 de scheppingsweek als model kunnen nemen voor een zesdaagse werkweek plus een rustdag (de sabbat)?  
Dat God een volledig functionerende wereld schiep in zes letterlijke dagen impliceert dat alles ouder leek dan het daadwerkelijk was. Adam leek meteen bij zijn schepping een volwassen man, bomen die vruchten droegen leken dus ook al jaren oud, het zonlicht leek al lichtjaren onderweg te zijn geweest enzovoort. Creationisten verschillen onderling van mening of je die redenatie van schijnbare ouderdom door kunt en moet trekken naar zaken als radioactieve datering van gesteenten en fossielen. Schiep God die gesteenten met het radioactieve moederelement en niet-radioactieve dochterelement van het vervalproces? En schiep Hij daarin ook fossielen met hoge schijnbare radioactieve ouderdommen? Dat zou kunnen, maar zet God ons daarmee niet op het verkeerde been?
FossilsFishEatingFish Jonge-aarde creationisten wijzen met klem op de zgn. Cambrische explosie. In de geologische periode van het Cambrium verschijnen plotseling talloze fossiele levensvormen zonder aanwijsbare voorouders - een probleem voor de evolutietheorie. Ze verklaren het leeuwendeel van de aardlagen en fossielen door de wereldwijde zondvloed waarover Genesis 6-8 spreekt. De enorme watermassa's en gigantische krachten vanuit de aardkorst moeten het aardoppervlak totaal veranderd hebben. Er ontstonden nieuwe gebergten, door tektonische bewegingen dreven de continenten uit elkaar, de wegstromende watermassa's slepen diepe dalen uit en legden afzettingen vol kadavers neer. Daaruit ontstonden sedimentsgesteenten vol fossielen. Soms worden er fossiele massagraven aangetroffen. Sommige wezens zijn begraven en gefossiliseerd midden in een geboorte (zoals de ichtyosaurus hieronder) of met een prooi in hun bek (zoals de vis hierboven). Dat zijn aanwijzingen voor catastrofale gebeurtenissen. Voor creationisten is dat duidelijk: de zondvloed. Meer daarover kun je lezen onder zondvloedgeologie.
  ichthyosaur-giving-birth Creationisten zien een botsing van wereldbeelden: evolutionisme en atheïsme tegenover geloof in God, de almachtige Schepper. Of de wereld en het leven zijn door God geschapen zoals de Bijbel zegt, of ontstaan door blind toeval en tijd zoals de evolutietheorie zegt. Voor wie gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, is de keus duidelijk. Die moet evolutie afwijzen, ook al zeggen alle wetenschappers het tegenovergestelde. Creationisten focussen dan ook vaak op het wereldbeeld en de vooronderstellingen van natuurwetenschappers.
Hun diepste motivatie is de verdediging van het evangelie van Jezus Christus en het heil van mensen. De Bijbel vertelt dat Hij gestorven is voor de zonde van alle mensen, dat Hij de laatste Adam is die heeft verzoend wat de eerste Adam heeft verstoord door zijn zondeval. Als er geen historische schepping en zondeval zijn geweest, is er ook geen plaatsvervangend sterven geweest. Dan is er geen verlossing en ook geen hoop op een nieuwe schepping zonder zonde, dood en pijn. Dan blijft er alleen een wereld van blind, onverschillig en wreed toeval over, zoals een atheïstisch evolutiebioloog als Richard Dawkins beweert.
 

hubble-deep-space Kritiek

Maar is elke evolutiebioloog, geoloog of astronoom die zich verdiept in de geschiedenis van het leven, de aarde of het heelal per definitie atheïst? Die conclusie is niet terecht. Met alle goede bedoelingen zien creationisten een heel belangrijke nuance over het hoofd: wie in zijn natuurwetenschappelijke werk louter rekent met natuurlijke oorzaken en gevolgen hoeft allerminst God als eerste oorzaak en drager van alles uit te sluiten. Een gelovige meteoroloog gaat bij zijn dagelijkse weervoorspellingen net als een ongelovige uit van hoge- en lagedrukgebieden, luchtstromingen en hun gevolgen voor temperatuur, windrichting en neerslag. Die wijst God ook niet aan als directe oorzaak voor elke regenbui (al gelooft hij zeker dat God alles bestuurt). Duur gezegd: er is een wezenlijk verschil tussen methodologisch naturalisme en filosofisch atheïsme.
in_the_beginning_God.jpg Een tweede kritische vraag is of een “letterlijke lezing” wel voldoende rekening houdt met de bedoeling van Genesis 1-11. "Je moet gewoon lezen wat er staat" zou ook wel eens kunnen betekenen dat we vanuit onze tijd en achtergrond dingen in Genesis zien, die de oorspronkelijke schrijver (ook onder leiding van Gods Geest) niet zo bedoelde. Wij zoeken in tekst over de schepping meteen antwoord op hoe-vragen, omdat dat onze cultuur is. Hoe zitten dingen in elkaar en hoe is dat zo gekomen? Dat is onze westerse, 21e eeuwse cultuur. Natuurwetenschappelijke vragen zijn ons met de paplepel ingegoten, ze zitten "in ons bloed" en we zijn ons er net zomin bewust van als van het effect van de zwaartekracht. Beseft een vis dat hij nat is? Het is op zijn minst mogelijk dat Genesis helemaal niet geschreven is om ons te vertellen wanneer en hoe het allemaal gebeurd is. De vorm van het scheppingsverhaal (de literaire structuur) wijst er op dat de boodschap eerder is met welke bedoeling God de hemel en de aarde heeft geschapen. En welke plaats en opdracht heeft de mens in de schepping?
Ondanks al hun inzet hebben deze creationisten geen harde (geverifieerde) natuurwetenschappelijke argumenten voor een jonge aarde kunnen leveren. Evenmin hebben ze steekhoudende, harde natuurwetenschappelijke argumenten tegen een hoge ouderdom van kosmos/aarde/leven en de (macro-)evolutie van levensvormen op aarde geleverd.

Veelgestelde vragen

5894polystrate3_lge Onderstaande links gaan in op een aantal van de meestgestelde vragen en bekendste argumenten van jonge-aarde creationisten:
En geldt dat ook niet voor misplaatste, polystrate en levende fossielen? (uitgebreid, maar helder)
De historische geologie is gebaseerd op het uniformiteitsprincipe, dat alle hedendaagse geologische processen altijd in hetzelfde tempo hebben plaatsgevonden. Dat sluit een catastrofe als de bijbelse zondvloed uit. Maar dat hele uniformiteitsprincipe is toch achterhaald?

Links

icr-homeVóór jonge-aarde creationisme
 • Answers in Genesis, de website van Ken Ham
 • Creation Wiki, on-line encyclopaedia of creation science
  Evolutie.eu, een initiatief van Apologica
 • Institute for Creation Research, ooit gesticht door Henry M. Morris
 • Kritisch
 • ASALogosmAmerican Scientific Affiliation, een netwerk van christenen in de natuurwetenschappen; meestal geneigd tot geleide (theïstische) evolutie
 • http://www.talkorigins.org/, het schepping vs evolutie debat vanuit evolutionistisch oogpunt
 • Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:00
    Geen reacties.
  You need to login or register to post comments.
  Reageer op dit artikel in het forum. (0 posts)