close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022
Stichting Impact
Verslag afgelopen periode PDF Afdrukken
woensdag, 05 maart 2014 23:44

Activiteiten 2020

Het verslag van de activiteiten van 2020 kan gedownload worden via deze link.

Financiële Rapportage 2020

Het nieuwste financiële verslag van 2020 kan gedownload worden via deze link.

Laatst aangepast op maandag, 07 juni 2021 22:01
 
Beleidsplan PDF Afdrukken
woensdag, 05 maart 2014 23:43

Stichting Impact werkt vanuit een vooraf gedefinieerd beleidsplan:

  1. Het verzorgen van preekbeurten en cursussen, die ten doel hebben de kennis van de Bijbel te verdiepen en te vertalen naar de praktijk van het leven. Daarin heeft de opdracht van de christelijke gemeenschap in de samenleving een prominente rol. De Grote Opdracht (Matt 28:19-20) en Jezus' centrale uitdaging "Zoek eerst Zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid" (Matt 6:33) laat zich vertalen als "Doing Justice and Preaching Grace".  De vertaling van de Bijbelse boodschap naar de praktijk is veel meer dan een vorm van "persoonlijke geestelijke dienstverlening". Vitaal in het onderwijs (ook in de navolgende vormen) is de bewustwording van niet alleen de missionaire, maar ook de diaconaal-maatschappelijke en ethische aspecten van de Bijbelse boodschap.
  2. Het verder ontwikkelen en promoten van cursussen gericht op een beter verstaan en toepassen van de Bijbelse boodschap en daarmee samenhangend een Bijbels verantwoorde en levens veranderende prediking.
  3. Het ondersteunen van leiderschapsprocessen in jonge (Chinese) evangelische gemeenten, door het geven van cursussen, bijbels onderwijs, coaching, maar met name door persoonlijk discipelschap (mentoring) van vooral Chinese migrantenchristenen in Nederland en Suriname. Ook hier staat naast de persoonlijke geestelijke vorming van jonge mensen met leiderschapspotentieel binnen hun (geloofs-)gemeenschap de maatschappelijke (diaconale en ethische) bewustwording centraal. Ons werk heeft zich afgelopen twintig jaar geconcentreerd op Chinese migrantenkerken en daardoor ook bewust bij willen dragen aan hun integratie in de Nederlandse samenleving.
  4. Het verbinden van Chinese migrantenkerken met Nederlandse geloofsgemeenschappen en mede daardoor hun integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen.
  5. Het stimuleren van de samenwerking van Chinese migrantenkerken met organisaties voor maatschappelijke dienstverlening (o.a. bestrijding mensenhandel, ouderenzorg).
   Laatst aangepast op donderdag, 06 maart 2014 09:07
    
   Stichting Impact PDF Afdrukken
   woensdag, 05 maart 2014 10:16

   Jezus in je hart, revolutie in leven. De leus van een vorige generatie, de realiteit van nu. Voor die realiteit staat Stichting Impact sinds 1993.

   Wij gunnen alle mensen het nieuwe leven dat wij zelf gevonden hebben in het Evangelie van Jezus Christus. Daarom willen wij dat Evangelie doorgeven aan wie het nog niet gehoord hebben. Daarom willen wij christenen stimuleren om de Bijbel als het Woord van God te lezen en eruit te leven. Daarom willen wij individuele christenen, gemeenten en organisaties ondersteunen. Met name in processen van gemeentestichting en opbouw.

   Dat doet Stichting Impact concreet door allerlei vormen van onderwijs en training. En door het beschikbaar stellen van stimulerende hulpmiddelen bij het lezen van de Bijbel.

   Omdat wij zelf de impact van dat Woord ervaren hebben.

   Bestuur van de stichting

   Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
   Voorzitter: Dhr. Wim Evers te Zwijndrecht
   Penningmeester en Secretaris: Dhr. Andrew Yong te Rotterdam
   Algemeen bestuurslid: Mw. Joke Dubois te Bleiswijk

   Deze bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. Wel hebben zij de mogelijkheid om werkelijk gemaakte kosten voor de stichting bij de stichting in rekening te brengen.

   Doel van de stichting

   • de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus;
   • het bevorderen van het lezen van en leven naar de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en het ondersteunen van leiderschap in processen van gemeentestichting en -opbouw.

   De stichting tracht dit doel te bereiken door:

   • het geven van onderwijs in Bijbel en theologie middels prediking, Bijbelstudies en trainingen, op uitnodiging en ten dienste van plaatselijke kerken of gemeenten;
   • het (doen) uitgeven van bijbelstudiematerialen.

   Fiscaal nummer van de stichting: 802680458
   KvK-nummer van de stichting: 41174011

   Het werk van stichting Impact wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door giften. Draagt u dit werk een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen? Stort dan a.u.b. uw bijdrage op NL29 RABO 0106 6534 58 met als omschrijving "Algemene gift".
   Stichting Impact heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. 
   Bij voorbaat onze hartelijke dank!

   Laatst aangepast op donderdag, 16 juli 2020 12:47