close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
zaterdag, 21 september 2019


Afdrukken
maandag, 14 december 2009 17:46

De opstanding: feit of fictie?

graftuin

 Jezus’ volgelingen hadden erop gerekend dat zij de vestiging van zijn koninkrijk zouden meemaken. Ze hadden onderling geruzied wie de meest vooraanstaande plaats verdiende. De moeder van Jakobus en Johannes had bij Jezus gepleit om haar zoons zulke plaatsen te geven. Ze hadden gejuicht en hun kleren over de ezel en de weg gespreid  bij Jezus’ intocht in Jeruzalem vanaf Bethanië. Hun vraag “Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand 1:6) laat zien dat zij de hoop van het aanstaande aardse koninkrijk nog steeds koesterden.

Jezus’ arrestatie en executie hadden hun hoop vernietigd. Ze hadden hem in de steek gelaten en waren gevlucht uit angst zijn lot te moeten delen. Alleen Petrus en Johannes waren nog enigszins in zijn nabijheid gebleven om te zien hoe het afliep. Maar Petrus had uit angst en zucht tot zelfbehoud zijn Heer verloochend en was huilend weggevlucht. Bij de kruisiging was naast een groepje vrouwen uit de kring om Jezus alleen Johannes nog aanwezig. Een dode leraar betekende een dode droom, want de Messias moest overwinnen en regeren, niet lijden en sterven. Geen jood las Jesaja 53 op die manier. Daarom schreef Paulus later: “Maar wij verkondigen een gekruisigde Messias, voor joden een aanstoot” (1 Kor 1:23). De sabbat na zijn dood waren de discipelen gedesillusioneerd, zoals de twee Emmaüsgangers de dag erna nog steeds waren: “En wij dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou” (Luc 24:21). Ze hadden vurig gehoopt, maar hun hoop was met Jezus gestorven.

Maar een paar dagen later was alles veranderd. Het eerst ontgoochelde groepje begon ineens opgewonden het nieuws rond te vertellen in Jeruzalem dat tegen alle verwachting in Jezus was opgestaan uit de dood. Hij was dus tòch de Messias en zijn misdadige terechtstelling paste op de een of andere manier in Gods grote plan. Hij was de vervulling van profetische woorden van David en door deze gekruisigde en opgestane Messias bood God zijn volk vergeving en het aanbreken van de toekomende eeuw aan – een tijd van verademing en vernieuwing van de hele schepping.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:19
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 4