close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
woensdag, 25 mei 2022
Nieuwe Testament

Intertestamentaire Periode
422-4 voor Christus

Verval van het Perzische Rijk

IssusHet bewind van Darius II (423-404), Artaxerxes II (404-359) en Artaxerxes III (359-338) is een periode van heropleving. Maar Darius III wordt in 331 beslissend verslagen door Alexander de Grote. Hij vlucht maar wordt uiteindelijk vermoord door een van zijn satrapen.

 

 

 

 

Meer lezen?
 

Jezus en de Evangeliën

De Evangeliën

21220-large Het Christendom dankt zijn ontstaan aan de persoon en het werk van Jezus Christus. Behalve enkele fragmentarische uitspraken in niet-christelijke bronnen zijn authentieke verslagen van zijn leven alleen te vinden in de vier evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Sinds haar vroegste bestaan heeft de kerk deze vier als canoniek beschouwd. De talrijke overige evangeliën die beweren nog andere feiten over zijn leven weer te geven, de zogenaamde apocriefe evangeliën, zijn aanwijsbaar van later datum en twijfelachtige betrouwbaarheid. Ze bevatten weinig nieuwe informatie en veel van hun toevoegingen zijn legendarisch of fantastisch. Hun woordgebruik en inhoud verraadt vaak ook dat ze geschreven zijn om de visie te verdedigen en verbreiden van een beweging die afweek van de hoofdstroom van het historische Christendom.

De evangeliën zijn vier afzonderlijke werken, die op verschillende tijdstippen en plaatsen geschreven zijn voor verschillende doelgroepen. Ze beweren niet volledige verslagen te zijn van alles wat Jezus deed en zei. Ze bedrijven geen geschiedschrijving naar Westerse norm, en moeten ook niet naar die norm gemeten worden. Antieke biografieën waren geschiedenis met een boodschap.  Iedere evangelist heeft een eigen doelstelling en selecteert en groepeert daarop zijn stof.

Lees meer...
 

De opstanding: feit of fictie?

graftuin

 Jezus’ volgelingen hadden erop gerekend dat zij de vestiging van zijn koninkrijk zouden meemaken. Ze hadden onderling geruzied wie de meest vooraanstaande plaats verdiende. De moeder van Jakobus en Johannes had bij Jezus gepleit om haar zoons zulke plaatsen te geven. Ze hadden gejuicht en hun kleren over de ezel en de weg gespreid  bij Jezus’ intocht in Jeruzalem vanaf Bethanië. Hun vraag “Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand 1:6) laat zien dat zij de hoop van het aanstaande aardse koninkrijk nog steeds koesterden.

Jezus’ arrestatie en executie hadden hun hoop vernietigd. Ze hadden hem in de steek gelaten en waren gevlucht uit angst zijn lot te moeten delen. Alleen Petrus en Johannes waren nog enigszins in zijn nabijheid gebleven om te zien hoe het afliep. Maar Petrus had uit angst en zucht tot zelfbehoud zijn Heer verloochend en was huilend weggevlucht. Bij de kruisiging was naast een groepje vrouwen uit de kring om Jezus alleen Johannes nog aanwezig. Een dode leraar betekende een dode droom, want de Messias moest overwinnen en regeren, niet lijden en sterven. Geen jood las Jesaja 53 op die manier. Daarom schreef Paulus later: “Maar wij verkondigen een gekruisigde Messias, voor joden een aanstoot” (1 Kor 1:23). De sabbat na zijn dood waren de discipelen gedesillusioneerd, zoals de twee Emmaüsgangers de dag erna nog steeds waren: “En wij dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou” (Luc 24:21). Ze hadden vurig gehoopt, maar hun hoop was met Jezus gestorven.

Maar een paar dagen later was alles veranderd. Het eerst ontgoochelde groepje begon ineens opgewonden het nieuws rond te vertellen in Jeruzalem dat tegen alle verwachting in Jezus was opgestaan uit de dood. Hij was dus tòch de Messias en zijn misdadige terechtstelling paste op de een of andere manier in Gods grote plan. Hij was de vervulling van profetische woorden van David en door deze gekruisigde en opgestane Messias bood God zijn volk vergeving en het aanbreken van de toekomende eeuw aan – een tijd van verademing en vernieuwing van de hele schepping.

 

Lees meer...
 
| Afdrukken |

Jezus en het Koninkrijk van God

jesus-pantocratorDe komst van het koninkrijk: de centrale boodschap van de Bijbel

En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.” Marc 1:14-15 (vgl. Matt 4:23//Luc 4:43)

De prediking van het koninkrijk van God is het hart van Jezus’ boodschap (o.a. Bergrede) en die van zijn discipelen (Matt 9:35; 10:7 en 24:14). Nergens legt Jezus de term uit. Kennelijk was het begrip gemeengoed in Israël.

Lees meer over Jezus' boodschap van het koninkrijk
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 5