close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
woensdag, 25 mei 2022
Kerkgeschiedenis

Gezag

In de grond van de zaak is deze hele discussie over de inspiratie en onfeilbaarheid van de Bijbel een discussie over gezag. Het hoogste gezag ligt in het Woord van God en niet in het menselijk verstand dat zich een oordeel over het Woord aanmatigt. Met gezag bedoelen we dat de Bijbel het hoogste recht heeft om te bepalen wat we dienen te geloven en hoe we ons dienen te gedragen.

Bijbelse onfeilbaarheid en bijbels gezag zijn met elkaar verbonden. Alleen waarheid kan het hoogste gezag hebben om geloof en gedrag te bepalen en de Schrift kan alleen in zoverre gezag hebben als zij waar is.

Lees meer...
 

Apocriefen


De canon van het Oude Testament

Oorspronkelijke betekenis van de term 'canon'

Het Griekse woord kanon betekent 'riet[1]'. Dit riet werd gebruikt als meetlat of maatstaf. Vandaar de betekenissen: norm, regel, maatstaf, richtsnoer, model, grens. De Griekse en Latijnse kerkvaders (o.a. Clemens van Rome, I:7:2) pasten de term toe op de geloofsregel en apostolische basisleer die in de kerk gebruikelijk was. Deze leer stond bekend als de ‘geloofscanon’. Uiteindelijk werd de term toegepast op de boeken van de Heilige Schrift die in de kerk algemeen erkend werden: ‘de officieel aanvaarde lijst van boeken’. De vroegste gegevens over dit gebruik van het woord vinden we in decreten van de synode van Nicea (ca. 352 AD.  In het NT gebruikt alleen Paulus – spaarzaam – deze term die later zo algemeen bekend werd in de kerk (Gal 6:16;  Fil 3:16; 2 Kor 10:13-16).


Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 3