close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022
Oude Testament
PDF  | Afdrukken |  E-mailadres
Geschreven door hans   
vrijdag, 26 februari 2010 13:02

De Schepper van het heelal

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde ..

462_CupolaOfGenesisMosaicArtistItalianC1210SanMarcoVenice Die belijdenis doortrekt de hele bijbel en het christelijk geloof. In heel de wereld zien we als gelovigen de hand van God. Waar anders zou alles vandaan gekomen zijn? Waar anders zouden we antwoord vinden op onze diepste levensvragen: wie zijn we en waarom zijn we hier? Omdat we geloven in de Schepper kunnen we ook hoopvol leven. Bij alle moois en indrukwekkends in de schepping is er immers ook zoveel dat intense vragen oproept. De wereld is ook het toneel geweest van ontstellende natuurrampen en gruwelijke wreedheden. Wie niet gelooft dat deze wereld ooit goed uit de hand van de Schepper is gekomen, kan ook niet geloven dat het ooit weer goed komt. Wie gelooft dat deze schepping goed uit Gods hand is gekomen maar bedorven doordat de zonde erin is binnengekomen, kan ook met hart en ziel geloven dat het kwaad eenmaal definitief uit de wereld verdreven zal worden. Niet voor niets weerspiegelen de laatste twee bladzijden van de bijbel de eerste twee.

Scheppingsmozaïek Genesiskoepel, San Marco Venetië

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (..) en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw noch geklaag noch moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan (Openbaring 21:1,4).

Het scheppingsverhaal in Genesis 1-3 is de basis en het uitgangspunt van ons christelijke geloof en ons wereldbeeld. Jezus, Paulus, Petrus en Johannes grijpen er allemaal op terug. In hun dagen was er echter ook al een ander verklaringsmodel voor het leven, dat is blijven bestaan en sinds de 19e eeuw (uiteraard in nieuwe termen en natuurwetenschappelijke modellen) dominant is geworden:

dna1. Naturalistische evolutie

De aardlagen van de geologische kolom zijn gedurende vele miljoenen jaren afgezet. De volgorde van de fossielen in de geologische kolom is de weergave van het evolutieproces, dat plaatsvond door natuurlijke processen. Een van de bekendste woordvoerders (die het heel nadrukkelijk verbindt met atheïsme) is de evolutiebioloog Richard Dawkins. Zijn filosofisch evolutionisme wordt beslist niet door alle evolutiewetenschappers onderschreven.

Christenen gaan erg verschillend om met de theorieën en uitkomsten van het moderne natuurwetenschappelijke onderzoek:

genetica_schepping 2. Geleide evolutie

Veel christenen[1] accepteren de evolutietheorie geheel en aanvaarden in de wetenschap het methodologisch naturalisme. Zij duiden zichzelf aan als evolutionair creationist of theïstisch evolutionist. De aardlagen van de geologische kolom zijn gedurende vele miljoenen jaren afgezet. De volgorde van de fossielen in de geologische kolom is de weergave van het evolutieproces, dat door God geleid is. Al het leven inclusief de mens is een bedoeld voortvloeisel van dit proces. Aanhangers geloven dus niet in afzonderlijke schepping van de soorten en deze stroming wordt daarom normaliter niet als creationisme aangeduid. Tot hen behoren de bioloog Asa Gray die met Darwin over zijn theorie correspondeerde, de orthodoxe theoloog Benjamin B. Warfield, dr. Francis S. Collins (bekend geworden als hoofd van het enorme Human Genome Project dat het menselijk DNA ontcijferde) en in Nederland o.a. de nanowetenschapper dr. Cees Dekker. Ook de beroemde evolutiebioloog en geneticus Theodosius Dobzhansky zag evolutie als Gods instrument. Drie andere stromingen hebben zich in verschillende mate verzet tegen de evolutiegedachte:

schepping_vinger_god 3. Jonge-aarde creationisme

De schepping van het leven was een unieke, eenmalige gebeurtenis. Vertegenwoordigers van alle nu levende en fossiele groepen zijn tegelijkertijd door God geschapen en hebben dus samen geleefd. Fossielhoudende aardlagen van de geologische kolom zijn snel en catastrofaal afgezet door een wereldwijde overstroming: de zondvloed. Jonge-aarde creationisten gaan uit van een ‘letterlijke’ interpretatie van Genesis 1 en stellen de ouderdom van de aarde op 6000-10.000 jaar. Bekendste voorbeelden zijn Morris & Whitcomb met hun boek The Genesis Flood, Ken Ham, Terry Mortensen, Duane Gish en het Institute for Creation Research (ICR).

greenrivervis2 4. Oude-aarde creationisme

Deze creationisten accepteren de bevindingen van de moderne geologie en kosmologie ten aanzien van de hoge ouderdom van het heelal (ca. miljard jaar) en de aarde (4.6 miljard jaar) en van de opvolging van soorten in het fossielenbestand, maar wijzen macro evolutie af. Deze visie wordt o.a. uitgedragen door Reasons to Believe, Answers in Creation, en Stichting Creaton in Nederland.

Er zijn verschillende stromingen binnen het oude-aarde creationisme:

 • De Dag-Tijdperk theorie stelt dat de Bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren lang duurden en niet 24 uur. Wordt o.m. verdedigd door de astronoom Hugh Ross van Reasons to Believe.
 • De Kloof- of restitutietheorie stelt dat er een miljoenen jaren lange onderbreking was tussen Gen 1:1 en 1:3. In die periode werden de aardlagen gevormd.
 • Het Progressief creationisme stelt dat de Schepper voortdurend heeft ingegrepen in de ontwikkeling van het leven op aarde (bijv. het ontstaan van leven uit dode materie, of de ontwikkeling van een zelfbewuste eerste mens uit eerdere wezens). Het overlapt de Dag-Tijdperktheorie en wordt ook voorgestaan door Reasons to Believe.

isnautilus35. Intelligent Design (ID)

Het leven en de kosmos dragen volgens deze beweging wetenschappelijk aantoonbare sporen van ontwerp. De ID-beweging doet geen uitspraak over de ontwerper. Zij heeft geen eenduidige visie over de geschiedenis van het leven op aarde. ID laat de keuze tussen optie 2, 3 of 4 open, maar wijst optie 1 af. Voortrekkers hier zijn de biochemicus Michael Behe, jurist Philip Johnson en wiskundige William Dembski van het Discovery Institute.

[1] Blijkens recente onderzoeken 1 op de 5 in de VS, Afrika en Azië, 3 op de 5 in Europa.

 

 

 


Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:00
 
Geschreven door Hans   
donderdag, 06 januari 2011 14:34

Jonge aarde creationisme schepping_vinger_god

De schepping van het leven was een unieke, eenmalige gebeurtenis. Vertegenwoordigers van alle nu levende en fossiele groepen zijn tegelijkertijd door God geschapen en hebben dus samen geleefd. Fossielhoudende aardlagen van de geologische kolom zijn snel en catastrofaal afgezet door een wereldwijde overstroming: de zondvloed. Jonge-aarde creationisten gaan uit van een ‘letterlijke’ interpretatie van Genesis 1 en stellen de ouderdom van de aarde op 6000-10.000 jaar. Bekendste voorbeelden zijn Morris & Whitcomb met hun boek The Genesis Flood, Ken Ham, Terry Mortensen, Duane Gish en het Institute for Creation Research (ICR).
 

 Schepping, zondeval en zondvloed

creation-small-tmZij zien hun letterlijke lezing van Genesis 1-11 ondersteund door het Nieuwe Testament, dat zonder meer de schepping, Adam en Eva als eerste geschapen mensenpaar, de zondeval en de zondvloed als historische feiten aanneemt. De scheppingsdagen moeten dagen van 24 uur zijn geweest, want in die zin wordt het Hebreeuwse woord voor dag (yom) vrijwel altijd gebruikt, en zeker met een telwoord ervoor. En hoe zou Mozes anders in Exodus 20 de scheppingsweek als model kunnen nemen voor een zesdaagse werkweek plus een rustdag (de sabbat)?  
Dat God een volledig functionerende wereld schiep in zes letterlijke dagen impliceert dat alles ouder leek dan het daadwerkelijk was. Adam leek meteen bij zijn schepping een volwassen man, bomen die vruchten droegen leken dus ook al jaren oud, het zonlicht leek al lichtjaren onderweg te zijn geweest enzovoort. Creationisten verschillen onderling van mening of je die redenatie van schijnbare ouderdom door kunt en moet trekken naar zaken als radioactieve datering van gesteenten en fossielen. Schiep God die gesteenten met het radioactieve moederelement en niet-radioactieve dochterelement van het vervalproces? En schiep Hij daarin ook fossielen met hoge schijnbare radioactieve ouderdommen? Dat zou kunnen, maar zet God ons daarmee niet op het verkeerde been?
FossilsFishEatingFish Jonge-aarde creationisten wijzen met klem op de zgn. Cambrische explosie. In de geologische periode van het Cambrium verschijnen plotseling talloze fossiele levensvormen zonder aanwijsbare voorouders - een probleem voor de evolutietheorie. Ze verklaren het leeuwendeel van de aardlagen en fossielen door de wereldwijde zondvloed waarover Genesis 6-8 spreekt. De enorme watermassa's en gigantische krachten vanuit de aardkorst moeten het aardoppervlak totaal veranderd hebben. Er ontstonden nieuwe gebergten, door tektonische bewegingen dreven de continenten uit elkaar, de wegstromende watermassa's slepen diepe dalen uit en legden afzettingen vol kadavers neer. Daaruit ontstonden sedimentsgesteenten vol fossielen. Soms worden er fossiele massagraven aangetroffen. Sommige wezens zijn begraven en gefossiliseerd midden in een geboorte (zoals de ichtyosaurus hieronder) of met een prooi in hun bek (zoals de vis hierboven). Dat zijn aanwijzingen voor catastrofale gebeurtenissen. Voor creationisten is dat duidelijk: de zondvloed. Meer daarover kun je lezen onder zondvloedgeologie.
  ichthyosaur-giving-birth Creationisten zien een botsing van wereldbeelden: evolutionisme en atheïsme tegenover geloof in God, de almachtige Schepper. Of de wereld en het leven zijn door God geschapen zoals de Bijbel zegt, of ontstaan door blind toeval en tijd zoals de evolutietheorie zegt. Voor wie gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, is de keus duidelijk. Die moet evolutie afwijzen, ook al zeggen alle wetenschappers het tegenovergestelde. Creationisten focussen dan ook vaak op het wereldbeeld en de vooronderstellingen van natuurwetenschappers.
Hun diepste motivatie is de verdediging van het evangelie van Jezus Christus en het heil van mensen. De Bijbel vertelt dat Hij gestorven is voor de zonde van alle mensen, dat Hij de laatste Adam is die heeft verzoend wat de eerste Adam heeft verstoord door zijn zondeval. Als er geen historische schepping en zondeval zijn geweest, is er ook geen plaatsvervangend sterven geweest. Dan is er geen verlossing en ook geen hoop op een nieuwe schepping zonder zonde, dood en pijn. Dan blijft er alleen een wereld van blind, onverschillig en wreed toeval over, zoals een atheïstisch evolutiebioloog als Richard Dawkins beweert.
 

hubble-deep-space Kritiek

Maar is elke evolutiebioloog, geoloog of astronoom die zich verdiept in de geschiedenis van het leven, de aarde of het heelal per definitie atheïst? Die conclusie is niet terecht. Met alle goede bedoelingen zien creationisten een heel belangrijke nuance over het hoofd: wie in zijn natuurwetenschappelijke werk louter rekent met natuurlijke oorzaken en gevolgen hoeft allerminst God als eerste oorzaak en drager van alles uit te sluiten. Een gelovige meteoroloog gaat bij zijn dagelijkse weervoorspellingen net als een ongelovige uit van hoge- en lagedrukgebieden, luchtstromingen en hun gevolgen voor temperatuur, windrichting en neerslag. Die wijst God ook niet aan als directe oorzaak voor elke regenbui (al gelooft hij zeker dat God alles bestuurt). Duur gezegd: er is een wezenlijk verschil tussen methodologisch naturalisme en filosofisch atheïsme.
in_the_beginning_God.jpg Een tweede kritische vraag is of een “letterlijke lezing” wel voldoende rekening houdt met de bedoeling van Genesis 1-11. "Je moet gewoon lezen wat er staat" zou ook wel eens kunnen betekenen dat we vanuit onze tijd en achtergrond dingen in Genesis zien, die de oorspronkelijke schrijver (ook onder leiding van Gods Geest) niet zo bedoelde. Wij zoeken in tekst over de schepping meteen antwoord op hoe-vragen, omdat dat onze cultuur is. Hoe zitten dingen in elkaar en hoe is dat zo gekomen? Dat is onze westerse, 21e eeuwse cultuur. Natuurwetenschappelijke vragen zijn ons met de paplepel ingegoten, ze zitten "in ons bloed" en we zijn ons er net zomin bewust van als van het effect van de zwaartekracht. Beseft een vis dat hij nat is? Het is op zijn minst mogelijk dat Genesis helemaal niet geschreven is om ons te vertellen wanneer en hoe het allemaal gebeurd is. De vorm van het scheppingsverhaal (de literaire structuur) wijst er op dat de boodschap eerder is met welke bedoeling God de hemel en de aarde heeft geschapen. En welke plaats en opdracht heeft de mens in de schepping?
Ondanks al hun inzet hebben deze creationisten geen harde (geverifieerde) natuurwetenschappelijke argumenten voor een jonge aarde kunnen leveren. Evenmin hebben ze steekhoudende, harde natuurwetenschappelijke argumenten tegen een hoge ouderdom van kosmos/aarde/leven en de (macro-)evolutie van levensvormen op aarde geleverd.

Veelgestelde vragen

5894polystrate3_lge Onderstaande links gaan in op een aantal van de meestgestelde vragen en bekendste argumenten van jonge-aarde creationisten:
En geldt dat ook niet voor misplaatste, polystrate en levende fossielen? (uitgebreid, maar helder)
De historische geologie is gebaseerd op het uniformiteitsprincipe, dat alle hedendaagse geologische processen altijd in hetzelfde tempo hebben plaatsgevonden. Dat sluit een catastrofe als de bijbelse zondvloed uit. Maar dat hele uniformiteitsprincipe is toch achterhaald?

Links

icr-homeVóór jonge-aarde creationisme
 • Answers in Genesis, de website van Ken Ham
 • Creation Wiki, on-line encyclopaedia of creation science
  Evolutie.eu, een initiatief van Apologica
 • Institute for Creation Research, ooit gesticht door Henry M. Morris
 • Kritisch
 • ASALogosmAmerican Scientific Affiliation, een netwerk van christenen in de natuurwetenschappen; meestal geneigd tot geleide (theïstische) evolutie
 • http://www.talkorigins.org/, het schepping vs evolutie debat vanuit evolutionistisch oogpunt
 • Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:00
   
  Geschreven door hans   
  donderdag, 06 januari 2011 10:32

  ammonietOude aarde creationisme

  Deze creationisten accepteren de bevindingen van de moderne geologie en kosmologie ten aanzien van de hoge ouderdom van het heelal (ca. 13.8 miljard jaar) en de aarde (4.6 miljard jaar) en van de opvolging van soorten in het fossielenbestand, maar wijzen macro evolutie af. Deze visie wordt o.a. uitgedragen door Reasons to Believe, Answers in Creation, en Stichting Creaton in Nederland.

  Er zijn verschillende stromingen binnen het oude-aarde creationisme:

  • De Dag-Tijdperk theorie stelt dat de Bijbelse scheppingsdagen miljoenen jaren lang duurden en niet 24 uur. Wordt o.m. verdedigd door de astronoom Hugh Ross van Reasons to Believe. Afgezien van de interpretatie van de scheppingsdagen als perioden van vele miljoenen (of zelfs miljarden) jaren probeert hij zo dicht mogelijk bij een letterlijke lezing van Genesis 1-11 te blijven en tegelijk rekening te houden met onmiskenbare aanwijzingen voor een oude kosmos/aarde. Op de uitleg van de scheppingsdagen als enorme perioden is van verschillende kanten kritiek gekomen. Bijbeluitleggers voeren aan dat het gebruik van het Hebreeuwse woord voor 'dag' (yom) zich hier niet voor leent. Evolutiebiologen maar ook jonge-aarde creationisten voeren aan dat het (veronderstelde) evolutieproces niet past in de volgorde die Genesis 1 schetst.
  • tijdschaal2De Kloof- of restitutietheorie stelt dat er een miljoenen jaren lange onderbreking was tussen Gen 1:1 en 1:3. In die periode werden de oudste (precambrische) aardlagen gevormd. Dat is o.a. de visie van Stichting Creaton, die net als de jonge-aarde creationisten de scheppingsdagen ziet als normale etmalen. Meestal (maar niet altijd!) stellen aanhangers van deze opvattingstelt dat "de aarde nu was woest en ledig" in Genesis 1:2 vertaald moet worden als "werd woest en ledig" of "was .. geworden". De reden van die verwoesting zou dan de val van Satan zijn, die een eerdere schepping meesleepte. Onder kenners van het Hebreeuws is die vertaling op zijn zachtst gezegd omstreden. Mede daarom heeft deze gedachte weinig aanhang meer.
  • Het Progressief creationisme stelt dat de Schepper voortdurend heeft ingegrepen in de ontwikkeling van het leven op aarde (bijv. het ontstaan van leven uit dode materie, of de ontwikkeling van een zelfbewuste eerste mens uit eerdere wezens). Het overlapt de Dag-Tijdperktheorie en wordt ook voorgestaan door Reasons to Believe.

  Het oude-aarde creationisme houdt rekening met de onmiskenbare astronomische, radiometrische en geologische aanwijzingen voor een oude kosmos en aarde, maar wijst macro-evolutie af. Verschillende (maar niet alle!) stromingen binnen het oude-aarde creationisme verklaren de fossielhoudende afzettingsgesteenten uit de zondvloed. Die zou dus verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de lagen van het Cambrium tot het Holoceen. Het is dus ook voor deze visie van levensbelang om met onweerlegbare bewijzen voor een wereldwijde zondvloed te komen.

  Net als jonge-aarde creationisten zien zij een botsing van wereldbeelden: evolutionisme en atheïsme tegenover geloof in God, de almachtige Schepper. Of de wereld en het leven zijn door God geschapen zoals de Bijbel zegt, of ontstaan door blind toeval en tijd zoals de evolutietheorie zegt. Voor wie gelooft dat de Bijbel het Woord van God is, is de keus duidelijk. Die moet evolutie afwijzen, ook al zeggen talrijke wetenschappers het tegenovergestelde. Ook deze creationisten focussen dan ook vaak op het wereldbeeld en de vooronderstellingen van natuurwetenschappers.

  Hun diepste motivatie is de verdediging van het evangelie van Jezus Christus en het heil van mensen. De Bijbel vertelt dat Hij gestorven is voor de zonde van alle mensen, dat Hij de laatste Adam is die heeft verzoend wat de eerste Adam heeft verstoord door zijn zondeval. Als er geen historische schepping en zondeval zijn geweest, is er ook geen plaatsvervangend sterven geweest. Dan is er geen verlossing en ook geen hoop op een nieuwe schepping zonder zonde, dood en pijn. Dan blijft er alleen een wereld van blind, onverschillig en wreed toeval over, zoals een atheïstisch evolutiebioloog als Richard Dawkins beweert.

   

  606px-Geologische_klok Kritiek

  Ook deze creationisten dienen zich beter te realiseren dat niet elke evolutiebioloog, geoloog of astronoom die zich verdiept in de geschiedenis van het leven, de aarde of het heelal per definitie atheïst is. Ook de meeste van hen zijn gebaat bij een dieper besef van het wezenlijke verschil tussen methodologisch naturalisme en filosofisch atheïsme. Hetzelfde geldt voor de vraag of een “letterlijke lezing” wel voldoende rekening houdt met de bedoeling van Genesis 1-11. Het is op zijn minst mogelijk dat Genesis helemaal niet geschreven is om ons te vertellen wanneer en hoe het allemaal gebeurd is. De vorm van het scheppingsverhaal (de literaire structuur) wijst er op dat de boodschap eerder is met welke bedoeling God de hemel en de aarde heeft geschapen. En welke plaats en opdracht heeft de mens in de schepping?

  Ondanks al hun inzet hebben deze creationisten geen steekhoudende, harde natuurwetenschappelijke argumenten tegen een hoge ouderdom van het leven en de (macro-)evolutie van levensvormen op aarde geleverd. We zouden ook graag hardere bewijzen zien voor hun zondvloedgeologie.

 • Uniformiteit

 • charles-lyelldarwin2In tegenstelling tot de meeste "Young Earthers" accepteren de oude-aarde creationisten wel het (moderne) uniformiteitsprincipe. In zijn oorspronkelijke vorm werd dit principe ("Het heden is de sleutel tot het verleden"; geologische processen zullen zich in gelijke omstandigheden op gelijke wijze voltrekken) m.n. geformuleerd door Charles Lyell, Brits grondlegger van de geologie in de 19e eeuw. Hij oefende een diepgaande invloed uit op Darwin. De (naar menselijke maat) trage geologische processen als erosie, sedimentatie en gebergtevorming vereisen bij extrapolatie naar het verleden immense perioden. De jonge naturalist kreeg bij het vertrek van de Beagle voor zijn reis om de wereld een exemplaar van Lyell's Principle of Geology. Naar eigen zeggen verslond hij het. Het uniformiteitsprincipe gaf hem de immense tijd die zijn latere evolutietheorie nodig had.

 •  
 • media_l_263517Latere geologen hebben Lyell's formulering wel verfijnd. Lyell geloofde dat de aarde uiteindelijk in een "steady state", een dynamisch evenwicht, verkeerde en niet wezenlijk veranderde. Verdere bestudering van de aardkorst leerde hen dat de aarde sinds haar ontstaan wel degelijk ingrijpend veranderd was (d.i. klassiek uniformitarianisme). Tegen het eind van de 20e eeuw kwam daar het besef bij dat de aarde diverse catastrofes heeft gekend, zoals de meteorietinslag op Yucatan, die waarschijnlijk een eind heeft gemaakt aan de heerschappij van de sauriërs op aarde. Maar ook die uitzonderlijke catastrofes hielden zich aan de actuele natuurwetten (d.i. modern uniformitarianisme).

 •  

  Links

 • Vóór oude-aarde creationisme

 • Answers in Creation
 • Evidence for God, verdedigt progressief creationisme, maar wijst zondvloedgeologie af.

 • Reasons to Believe
 •  
 • overcreatonStichting Creaton, ook pleitbezorger van zondvloedgeologie; sinds 2007 niet erg actief.
 •  
 • Kritisch 

 • http://www.talkorigins.org/

 •  

   

  Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:01
   
  << Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

  Pagina 2 van 10