close

YOOtoppanel

otseminar  
Onze eerstvolgende seminars:

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 6 maart, Baptistengemeente Sneek

Het Nieuwe Testament in Vogelvlucht, 20 maart, evangeliegemeente Soest
ntseminar

Top Panel
donderdag, 20 januari 2022
Oude Testament

Aartsvaders: Egypte


Nijldal en -delta

 

Niledeltasat1txt Egypte is in feite niet meer dan een smalle vruchtbare strook langs de langste rivier ter wereld. Buiten die strook en de brede  Nijldelta zijn alleen een paar oasen in het Westen geschikt voor landbouw. Van juli tot oktober trad de Nijl buiten zijn oevers (irrigatie, vruchtbaar slib). De Hebreeuwse benaming Mizra'im (een dualis, d.w.z. die een tweevoud aangeeft) benadrukt dat het land vanouds uit twee delen bestond: Boven-Egypte (het Zuiden) en Beneden-Egypte (het Noorden met de delta).
 
Lees meer...
 
Geschreven door hans   
dinsdag, 17 november 2009 16:08

Dateringsproblemen

 

Vroege datering en herziene chronologie

Dit onderdeel is nog in opbouw (voorzien eind mei 2010).


Late datering

  • De late datering plaatst de Exodus rond 1260 ten tijde van Ramses II. Exodus 1:11 noemt Raämses als een van de voorraadsteden die met Hebreeuwse dwangarbeid gebouwd wordt. De naam van de stad suggereert een verbinding met Ramses. Van hem is bekend dat hij grote bouwprojecten uitvoerde in de delta en daarbij vele 'Habiru' inschakelde. Zijn nieuwe hoofdstad was dicht bij de delta en de streek Gosen.
  • Het getal van 480 jaar uit 1 Kon 6:1 kan in deze visie symbolisch genomen worden: 12 generaties van elk 40 jaar (Ps 95:10). In werkelijkheid duurt een generatie eerder ongeveer 25 jaar en komen 12 generaties dus uit op zo'n 300 jaar. Terug rekenend vanaf het begin van de tempelbouw (966), komt men dan uit op ca. 1266 voor Christus.
  • Archeologische aanwijzingen suggereren de mogelijkheid dat Edom en Moab pas in de 13e eeuw opkwamen als sterke koninkrijken waar de Israëlieten liever omheen trokken.
  • Tenslotte zijn er archeologische sporen dat veel Kanaänitische steden kort voor 1200 werden geplunderd en verbrand. Sommige werden nadien nooit meer bewoond, andere geleidelijk bezet door een veel eenvoudiger cultuur. Maar volgens het boek Jozua zijn alleen Jericho, Ai en Hazor verbrand. De brandsporen kunnen binnen de vroege datering verklaard worden uit invallen van Filistijnen of Ammonieten.
 
Laatst aangepast op dinsdag, 10 mei 2011 08:13
Lees meer...
 
Geschreven door hans   
woensdag, 11 november 2009 17:36

Tijdlijnen in de Bijbelse Archeologie


Achtergrond

Archeologen hebben de antieke geschiedenis verdeeld in opeenvolgende perioden, op grond van waargenomen discontinuïteiten in het culturele archief. Die verschillen kunnen diverse oorzaken hebben. Het kan gaan om opmerkelijke regionale verschillen in de verdedigingswerken van steden, radicale veranderingen in de technologie van gereedschappen die samenlevingen in een regio gebruiken, bewijs van grootschalige verwoesting rond een bepaald tijdstip, duidelijke veranderingen in de welvaart van een samenleving, enz. Je kunt zulke dramatische verschuivingen aanwijzen zonder er meteen precieze data aan te koppelen. Bijbelse archeologen hebben echter ook geprobeerd om algemene tijdperken toe te wijzen aan deze culturele perioden. Naarmate hun kennis van antieke culturen toenam, hebben ze die onderverdeeld in steeds kleinere deeltijdperken.

De bijbelse archeologie werd pas echt een wetenschap toen Sir Flinders Petrie in 1890 de opgraving van een tell leidde op basis van de "stratigrafie". Hij koppelde de datering van artefacten aan de lagen waarin ze waren aangetroffen. Later, in de periode tussen de wereldoorlogen, werden er nog twee belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van archeologie als wetenschap. William Albright ontwikkelde een methode om een datering te baseren op gevonden aardewerk. Daarnaast ging men methodisch veldonderzoek gebruiken om brede regionale verschuiving in antieke nederzettingspatronen vast te stellen.

Toen Israel in 1948 een staat werd, kwam het tot een uitbarsting van archeologische activiteit in het land met gebruikmaking van de zojuist kort beschreven technieken en methoden. Een logisch uitvloeisel daarvan was de datering van de vondsten in diverse tells, en het verzamelen van data waarop men een algemeen aanvaarde tijdlijn kon baseren.

Laatst aangepast op maandag, 01 november 2010 14:11
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 10