Seminarleiders

Gerwin Gerwin Wallet

Ongeveer 17 jaar geleden volgde ik een Oude Testament in Vogelvlucht van Hans Wulffraat die vanuit Stichting Impact aangeboden werd. Ik was verkocht, het grote verhaal van de Bijbel ging meer voor mij leven: Ik verstopte mij met Adam en Eva; Ik hoorde de roeping van Abraham en ik stond aan de rivier de Jabbok met Jacob. Ook zag ik ineens beter de verhaallijn, wat mij nieuwe inzichten gaf. Het verhaal waar ik als gelovige onderdeel vanuit maak, was veel indrukwekkender dan ik eerder dacht. Op de vraag die flink wat jaren later volgde of ik de seminars wilde gaan geven hoefde ik niet lang na te denken: natuurlijk!

Het enthousiasme voor het verhaal van God heeft er ook toe geleid dat ik theologie ben gaan studeren. Eerst aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede en daarna aan het Center for Evangelical and Reformational Theology (CERT) aan de Vrije Universiteit. Hierna heb ik enkele jaren gewerkt in een kerk en was ik verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente. Ook mocht ik in diverse gemeenten spreken.

Het overbrengen van Gods verhaal vind ik – naast de inhoud – ook boeiend, vandaar dat ik mijn lesbevoegdheid heb gehaald (HBO) en cursussen heb gevolgd aan de Vertelacademie. Ook heb ik een de opleiding tot professioneel trainer bij ICM afgerond.

Leo Kuiper

In 2019 volgde ik het Engelstalige seminar “Walk Through The Bible” in Leiden, gegeven door Paul Keeys, zoon van de bedenker van dit prachtige werk Cliff Keeys. Het was een inspirerende dag waar ik met heel veel plezier op terugkijk. Ik wist ook meteen: dit wil ik ook kunnen doorgeven, vooral aan de jongere generatie, voor wie Bijbellezen zonder elektronica een steeds zeldzamere bezigheid wordt. Ik was dan ook heel blij te horen dat dit werk in Nederland beschikbaar is onder de naam “De Bijbel in Vogelvlucht”.

Geboren in een Nederlands Hervormd gezin ben ik in 1974 tot een bewuste keuze voor Jezus gekomen via de Navigators, tijdens mijn eerste studiejaar wiskunde aan de universiteit in Leiden. Daar is mijn liefde voor Gods Woord alleen maar gegroeid, evenals mijn verlangen andere mensen daarmee te mogen inspireren.

Na een lange carrière in de ICT heb ik de laatste jaren van mijn werkzame leven veel cursussen en trainingen gegeven. Niet alleen in zakelijk verband, ook binnen de Evangelische kerk waar ik lid van was en waar ik samen met mijn vrouw meer dan dertig jaar jeugdwerk heb gedaan. Tegenwoordig geef ik veel Bijbels onderwijs in de kerk waar we nu deel van mogen uitmaken, Mozaiëk071 in Voorschoten. Daarnaast ben ik als trainer betrokken bij SchuldHulpMaatje Nederland en geef ik trainingen door het hele land aan vrijwilligers die mensen met schulden bijstaan.

Michael Eijgenraam

“Michael, doe toch niet zo moeilijk. Je geeft les over het Oude Testament, dan kan je toch prima naar dat seminar gaan?” Zoiets zei mijn vrouw heel wat jaren geleden op de weg terug van de kerk, toen ik had gezegd “Wat moet ik nou met een seminar waarin je in een paar uur een soort van overzicht krijgt van het Oude Testament?!”

En je raadt het al, een paar weken later zat ik in het seminar van De Bijbel in Vogelvlucht. Theologie gestudeerd, een universitaire lerarenopleiding op zak, jaren ervaring als godsdienstleraar en docent Bijbelse vakken; wat zou ik hier nog van op kunnen steken? En… binnen 10 minuten was ik helemaal om.

Tijdens dat seminar zag ik allemaal verbanden die ik in al die jaren niet had gelegd. De lijn door al die verhalen heen. Ook de manier waarop de verhalen letterlijk op een soort landkaart werden geplaatst: zo verhelderend. Heel bijzonder.

En dat enthousiasme is nooit meer weggegaan. Elk jaar neem ik studenten van Cornerstone, de Bijbelschool waar ik werk, mee op een reis door het Oude Testament. Om in een korte tijd dat overzicht te krijgen en de individuele verhalen aan elkaar te rijgen tot een prachtig snoer. Bestaande kennis wordt geordend en nieuwe inzichten toegevoegd. Verrijkend. Verdiepend.

Hans Wulfraat (en mijn vrouw): bedankt! Ik vind het prachtig om nu onderdeel te zijn van het team van De Bijbel in Vogelvlucht.

Marco Kälin

Ruim twintig jaar geleden nam ik deel aan een seminar van Reis door het Oude Testament. De grote lijn van dit deel van de Bijbel werd ineens heel eenvoudig en duidelijk zichtbaar gemaakt. Het was interessant om te merken dat je deel wordt van de verschillende verhalen en gebeurtenissen. De Bijbel ging veel meer leven. De seminarleider deelt de zaal geografisch in en dat geeft een mooi en haast tastbaar beeld van gebieden waar de verhalen zich afspeelden. Wat ook bijdraagt aan de ervaring is de grotere groep waarmee je samen ‘op reis’ gaat. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met je ‘medereizigers’, en ook heel belangrijk, er wordt veel gelachen! Deze setting maakte een verlangen in mij los om zelf de seminars te geven. Zo kwam het dat ik daarvoor in Duitsland toerusting ontving en nu als seminarleider anderen mee mag nemen op reis!

Sinds 2006 dien ik als voorganger en mag die sprekerservaring toepassen tijdens de seminars. Eerlijk gezegd ben ik tijdens een seminar dan wel een stukje vrijer en vind ik het prachtig om humor te gebruiken om de reis nog gezelliger te maken. Daarnaast licht ik op een eenvoudige manier ook wel eens een bepaald theologisch principe toe. Mooi om dat allemaal samen te brengen. Mijn studie heb ik gevolgd aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal (later CHE), gevolgd door een MA aan het Center of Evangelical and Reformation Theology (Vrije Universiteit), een MDiv aan het Baptisten Seminarium en op dit moment ben ik ‘candidate’ voor een Doctor of Ministry in Biblical Studies aan Liberty University (USA).

Reis door de Bijbel is een leerzame, ontspannen en gezellige manier om een overzicht te krijgen van de Bijbel. Het combineren van deze drie zaken is wat mij zo enthousiast maakt om als ‘reisleider’ met een groep op weg te gaan. Ga je mee?

Bestuur

Voorzitter: Peter van der Kist

Penningmeester: Lies Jonker

Secretaris: Gerwin Wallet

Voorzitter: Peter van der Kist

Ik ben Peter van der Kist en mag sinds 2021 voorzitter van de Stichting Impact zijn.

In mijn werkzame periode heb ik voornamelijk als financial/controller gewerkt bij het Leger des Heils. Nu mag ik alweer een jaar heerlijk genieten van mijn prepensioen. Ik ben kerkelijk actief geweest bij het Leger des Heils en daarna bij evangelische gemeenten.

In 2010 heeft God mij duidelijk geroepen om te gaan spreken. Eerst alleen in de gemeente waarvan wij lid waren en later ook bij andere gemeenten elders in het land. Het uitleggen van Gods Woord is een gave die ik gekregen heb om die in te zetten in en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en dat doe ik met liefde en passie.

Tot onze verhuizing in 2020 naar Putten ben ik jaren lang lid geweest van de onderwijsgroep van onze gemeente in Almere. Want hoe belangrijk is het niet dat christenen Gods Woord leren kennen en begrijpen. In een tijd waar lezen in zijn algemeenheid en de kennis van Gods Woord in het bijzonder afnemen. Toen ik in 2020 gevraagd werd om samen met Gerwin en Lies het bestuur van de Stichting Impact over te nemen heb ik daarover nagedacht en gebeden en ja gezegd, omdat het doel van de Stichting als ook de manier waarop zij dit wil bereiken mij aanspreekt.

In het missiestatement is het doel als volgt verwoord: ‘Volgelingen van Jezus toerusten, inspireren en bemoedigen op hun geloofsreis.’ Ik hoop en bid onder Gods leiding middels mijn aandeel in het bestuur van de Stichting mensen tot zegen te mogen zijn.

Penningmeester: Lies Jonker

Mijn naam is Lies Jonker. Ik ben werkzaam bij het Leger des Heils in Almere op de financiële administratie. Daarnaast ben ik ondersteunend werkzaam in het bedrijf van mijn echtgenoot met het verzorgen van de boekhouding. Toen aan mij werd gevraagd om penningmeester te worden van Stichting Impact werd ik in de gelegenheid gesteld om de kennis en ervaring, die ik in mijn werk heb opgedaan, op een ander terrein in te zetten. Peter en Gerwin kende ik al uit mijn gemeente; Peter en ik zijn oud-collega’s. Ik vind het een voorrecht om met deze broeders samen te mogen werken. Ik ben lid van de Evangelische Gemeente Parousia in Almere en daarin betrokken bij het gebedswerk. Het bestuderen van Gods Woord heeft mijn belangstelling en ik vind het fijn om anderen te bemoedigen met de opbouw en de troost, die ik zelf van God heb ontvangen.

Communicatie

Designer: Eva Dobber